Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vildsvin

På denna sida hittar du information om jakttider, hjälpmedel samt tips för att förhindra bökande vildsvin på tomten. Du hittar också information om smittan Afrikansk svinpest och vad du kan göra för att undvika att sjukdomen sprids.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin men är inte farlig för människor. Sjukdomen är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som under de senaste åren har spridit sig i Europa. Smittan har nu även hittats i Sverige.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller via människor, transportbilar, redskap med mera.

Förhindra smittspridning

Läs mer om afrikansk svinpest:

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Statens veterinärmedicinska anstalt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera döda vildsvin, film från Svenska Jägareförbundet (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Förvaltningsplan för vildsvin

En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila.

Förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands län (pdf-fil)

Jakttid

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 1 april - 31 januari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade.

Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti - 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel (lockmat) nattetid.

Hjälpmedel vid vildsvinsjakt

Både fast och rörlig belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin. Våren 2019 trädde ändringar i jaktförordningen i kraft som innebär att du inte längre behöver söka tillstånd för rörlig belysning vid jakt efter vildsvin. Enligt jaktförordningen får numera elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin. Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Bekymmer med vildsvin på tomten?

Svenska Jägareförbundet har tagit fram tips till tomtägare vad du kan göra för att förhindra att vildsvinen kommer in på tomten och bökar.

Tips för att vildsvinssäkra din tomt på Jägareförbundets webbplats (jagareforbundet.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss