Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vildsvin

På denna sida hittar du information om jakttider, hjälpmedel samt tips för att förhindra bökande vildsvin på tomten. Du hittar också information om smittan Afrikansk svinpest och vad du kan göra för att undvika att sjukdomen sprids.

En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila.

Förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands län Pdf, 2.3 MB.

Jakttid

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 1 april - 31 januari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade.

Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti - 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel (lockmat) nattetid.

Hjälpmedel

Både fast och rörlig belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin. Våren 2019 trädde ändringar i jaktförordningen i kraft som innebär att du inte längre behöver söka tillstånd för rörlig belysning vid jakt efter vildsvin. Enligt jaktförordningen (14 a § 1987:905) får numera elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning användas i nära anslutning till jaktvapnet vid jakt efter vildsvin. Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Bekymmer med vildsvin på tomten?

Svenska Jägareförbundet har tagit fram tips till tomtägare vad du kan göra för att förhindra att vildsvinen kommer in på tomten och bökar.

Tips för att vildsvinssäkra din tomt Länk till annan webbplats., Svenska Jägareförbundet

Afrikansk svinpest

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest har under de senaste åren spridit sig i Europa och rör sig allt närmare Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot överförs ofta smittan till vildsvin av människor som reser över landsgränser och lämnar matrester efter sig. Därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

  • Mata inte vilda djur eller tamgrisar med matavfall och lämna aldrig matavfall så att vilda djur eller tamgrisar kommer åt det.
  • Ta inte med fläsk- eller charkprodukter från smittade länder. De kan innehålla virus!
  • Tänk på att rengöra kläder och utrustning om du besökt smittade länder och du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.
  • Rapportera sjuka eller självdöda vildsvin till SVA tel. 018-67 40 00 eller genom formuläret rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Läs mer om afrikansk svinpest:

Afrikansk svinpest, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest, SVA:s webbplats (Statens veterinärmedicinska anstalt) Länk till annan webbplats.

Rapportera döda vildsvin, film från Svenska Jägareförbundet på Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt