Knubbsäl

I länet får 450 knubbsälar jagas under skyddsjaktperioden 2019/2020. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 600 knubbsälar i landet till och med den 19 april 2020.

270 st knubbsälar får fällas fördelat över tid:

20 april - 20 maj 2019

16 juli - 31 december 2019

1 januari - 19 april 2020

100 sälar

230 sälar

120 sälar

OBS Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar. Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemundlänk till annan webbplats

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna har orsakat skador på fiskeredskap eller har tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Läs Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter sällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarvarande tilldelninglänk till annan webbplats

Regler för säljaktlänk till annan webbplats

Jakt på fd kronoholmarlänk till annan webbplats

Försäljning av sälprodukter förbjuden

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

Kontakt

Nelly Grönberg

Länsstyrelsen Västra Götalands län