Knubbsäl

I länet får 450 knubbsälar jagas under skyddsjaktperioden 2019/2020. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 600 knubbsälar i landet till och med den 19 april 2020.

270 st knubbsälar får fällas fördelat över tid:
20 april - 20 maj 201916 juli - 31 december 20191 januari - 19 april 2020
100 sälar230 sälar120 sälar

OBS Havsforskningsinstituttet i Norge har märkt fem sälar och någon av dessa har synts i Sverige. Norrmännen vädjar till säljägarna i Sverige att inte skjuta märkta sälar. Här kan du följa sälarna Iris, Einar, Pedro, Karin och Vemundlänk till annan webbplats

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna har orsakat skador på fiskeredskap eller har tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Läs Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter sällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarvarande tilldelninglänk till annan webbplats

Regler för säljaktlänk till annan webbplats

Jakt på fd kronoholmarlänk till annan webbplats

Skyddsjakt efter knubbsäl i Natura 2000-områden där knubbsälen är listad som art

Utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen får ingen skyddsjakt efter knubbsäl enligt Naturvårdsverkets beslut ske inom Natura 2000-områden där knubbsälen är förtecknad som art. De Natura 2000-områden i Västra Götalands län som berörs är Vrångöskärgården, Nordre älvs estuarium, Sälöfjorden, Pater Nosterskärgården, Måseskär, Gullmarsfjorden (Gåsöskärgården utanför fjordens mynning), Malmöfjord, Soteskär och Kosterfjorden-Väderöfjorden (utanför nationalparken). Inom Kosterhavets nationalpark råder jaktförbud på säl. Delen av Gullmarsfjorden innanför mynningen omfattas inte av tillståndskrav. Länsstyrelsen tilldelar sälar i varje Natura 2000-område, baserat på inventeringsdata och sälpopulationens uppskattade tillväxthastighet.

Läs beslutet från Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Om du har problem med skadegörande sälar i dessa områden, kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är restriktiv med att bevilja sådana tillstånd i skyddade områden. Utöver kriterierna i Naturvårdsverkets generella beslut krävs det en konkret skadeproblematik för yrkesfiskare. Därför behöver din ansökan innehålla följande:

  • Beskriv tydligt vilka skador du har, hur många enskilda skadegörande individer du uppskattar att det är och vilka ekonomiska förluster det riskerar att medföra.
  • Bifoga en kopia på din yrkesfiskarlicens. Om du inte själv är yrkesfiskare så behöver du ange namn och kontaktuppgifter till den yrkesfiskare som du samverkar med. Skyddsjakt får endast bedrivas i samband med skadegörelse på fångst och redskap.

  Försäljning av sälprodukter förbjuden

  All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

  Kontakt

  Nelly Grönberg

  Länsstyrelsen Västra Götalands län