Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vandrarhem

Vandrarhem är idag ett vanligt semesterboende som ett billigare alternativ till hotell. Ett fåtal vandrarhemsbyggnader är uppförda för ändamålet. Det vanliga är dock att det blivit vandrarhem av byggnader som till en början haft en annan användning; till exempel inryms ett vandrarhem i före detta järnvägsstationen i Ystad.

Ett flertal vandrarhem drivs i Svenska turistföreningens (STF) regi. STF, som arbetar inom natur- och kulturturism, bildades 1885 med mottot "Känn ditt land" och ändamålet "att främja svensk turism och sprida kännedom om land och folk". Medlemsantalet blev snabbt stort och idag har organisationen cirka 330 000 medlemmar. Det första vandrarhemmet etablerades 1933.

STF har 32 vandrarhem i Skåne och förutom dessa finns det privata vandrarhem. Tanken med vandrarhem, enligt STF, är "tillgänglighet, den positiva enkelheten och det avspända kom-som-du-är resandet". Vid sidan om STF finns Sveriges vandrarhem i förening, SVIF, som är en sammanslutning av fristående och självständiga vandrarhem i Sverige. Föreningen bildades 1991 och har 23 vandrarhem i Skåne. Många vandrarhem håller endast öppet från maj till september. Under övrig tid kan de dock öppna för större grupper.

Kontakt