Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Golf

Falsterbo golfbana

Golf är en stor fritidssysselsättning i Sverige och är idag i det närmaste en folksport. I Skåne har golfbanor anlagts sedan 1920-talet, även om det var under 1930-talet som utvecklingen tog fart. Tidigast var Falsterbo, Kristianstad, Torekov och Viken. Verksamheten nådde en höjdpunkt under 1960-talet, men det var under 1990-talet som så mycket som en tredjedel av Skånes golfbanor tillkom. Även idag fortsätter utökningen av golfbanor med nyanläggningar vid Sturups park, Värpinge utanför Lund och Lydinge utanför Helsingborg. Att intresset är stort för sporten visar inte minst Riksidrottsgymnasiet för golf i Perstorp/Klippan och Golfgymnasiet i Åhus. I Östra Ljungby finns även utbildning i golfbaneskötsel.

Golfbanan representerar en markanvändning som på samma gång är en areell näring och investeringsprojekt för banans förvaltare och en idrottsplats för de som nyttjar den. Även om golfbanan till viss del blivit accepterad i landskapet kan lokaliseringen ibland ifrågasättas ur natur- och kulturmiljösynpunkt och allmän tillgänglighet. Golfbanorna kritiseras också för att vara uppbyggda efter samma ideal, vilka inte tar hänsyn till lokala traditioner, den aktuella platsens historia eller särart och landskapet i stort. De natur- och kulturvärden som bidrar till att en anläggning blir attraktiv påverkas ofta på så sätt att dess kvaliteter fragmenteras och går förlorade.

Golfbanan Kungsmarken i Lund ligger i ett naturreservat och olika åtgärder har vidtagits för att skapa utrymme för båda aktiviteterna. Vandringsstig, gödslade fairways och slåtter av ruffarna först efter blomning och frösättning är exempel på detta. I Kungsmarken finns även värden som förhistoriska lämningar och militär skjutbana. Främst i den tätortsnära markanvändningen sker förändringar och jordbruksmark avsätts till golfbanor. Detta kan vara ett alternativ till skogsplantering eller jordbruksrationalisering.

År 1904 bildade Göteborgs GK och Stockholms GK Svenska Golfförbundet, som består av 21 distriktsförbund, varav ett är Skånes Golfförbund. Skånes Golfförbund omfattar idag 61 golfklubbar med drygt 70 000 golfare och förbundets övergripande målsättningär att utveckla och samordna golfsporten i Skåne.
 
Lästips:
Gunnarsson, Kennie: Utnyttjas golfbanorna rätt? Lunds universitet, Inst. För Kulturgeografi och ekonomisk geografi (1988). Kulturmiljövård 5-6/1990. Riksantikvarieämbetet Kulturliv, rekreation och turism. Sveriges nationalatlas (1993). www.skanesgolfforbund.com

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss