Teatrar

Ystad teater

Malmö

De första svenska teaterbyggnaderna utanför Stockholm anlades på 1800-talet. I Malmö uppfördes Skånes första teater 1809. Denna byggnad tillkom under en för Malmö expansiv period, då stadens befästningsvallar revs och både Drottningtorget och Gustav Adolfs torg anlades. Vid sistnämnda torg byggdes teatern som en dominerande byggnad och ett betydande prestigeobjekt. Torget och teatern legitimerade varandra på samma sätt som det äldre Stortorget och rådhuset.

Teaterverksamheten vid Gustav Adolfs torg upphörde 1938 i samband med att bygget av den nya teatern vid Pildammsvägen framskred. Denna teater invigdes 1944. Sigurd Lewerentz hade på 1920-talet fått i uppdrag att utreda utformning och lokalisering av en ny teater. 1933 hölls en arkitekttävling, som Lewerentz vann. Efter en omtävlan fick Lewerentz samarbeta med andrapristagarna David Helldén och Erik Lallerstedt. Denna monumentalbyggnad med klassiska drag utformades till det yttre framför allt av Helldén och Lallerstedt, medan Lewerentz främst arbetade med den tekniskt avancerade scenen och salongen. Den gamla teatern vid Gustav Adolfs torg revs 1961 för att ge plats åt ett affärskomplex, men fasaden mot torget sparades.

I andra skånska städer

Även i en del mindre skånska städer anlades teatrar: Helsingborg 1817, Kristianstad 1833 och Ystad 1842. I de borgerliga handels- och garnisonsstäderna fanns det ett tillräckligt stort publikunderlag. Dessa teatrar var betydligt mindre och enklare än den i Malmö. Även i andra skånska städer spelades det naturligtvis teater, men här fanns inga specifika byggnader. De kringresande teatersällskapen fick spela i någon för ändamålet tillfälligt iordningställd byggnad. Den enkla teaterladan i Helsingborg revs 1876 och i dess ställe byggdes en riktig teater. Efter 100 år hade även denna tjänat ut och revs efter häftiga protester 1976. Samma år invigdes en tredje teaterbyggnad i Helsingborg.

Teatern i Ystad förstördes i en brand 1891 och en ny anläggning, ritad av stadsarkitekten Peter Boisen, stod färdig 1894. Även i Kristianstad ersattes den gamla teatern av en ny år 1906. Den nya teatern ritades av stockholmsarkitekten Axel Anderberg, som i början av 1890-talet ritat Operan i Stockholm och därefter blev landets ledande teaterarkitekt.

I Landskrona invigdes en helt ny teaterbyggnad 1901. De för ändamålet uppförda teatrarna är inte så många i Skåne, men det mesta av teaterutbudet står att finna utanför själva teaterbyggnaderna. Det kan vara i Folkets hus eller andra folkrörelsebyggnader, på restaurang- eller krogscener, i tillfälliga lokaler eller på utomhusscener. Fasta teaterensembler finns endast i Malmö och Helsingborg; i övriga städer svarar privatteatrar och fria grupper och/eller turnerande teatrar, som exempelvis föreställningar från Riksteatern, för verksamheten.


Lästips:
Paulsson, Gregor (red.): Svensk stad (1950-53). Stribolt, Barbro: Teaterbyggnaden borgerskapets scen, i: Den svenska staden (1997).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss