Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Ansökan öppen för kalkfilterdiken

Nu kan du ansöka om investeringsstöd för kalkfilterdiken. Utlysningen är öppen för ansökningar 1 juni–31 augusti 2023. Ansökningar som kommer in efter ansökningsperioden kommer inte att beviljas stöd.

Totalt finns 4 773 624 kronor att fördela under utlysningen.

För mer information om utlysningen, kontakta Tobias kindvall, 010-224 84 42 eller tobias.kindvall@lansstyrelsen.se

Nästa ansökningsperiod planeras till 2024.

Minimipoäng för stöd

Mminimipoäng för stödet är 300.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss