Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Mminimipoäng för stödet är 300.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor

Utlysning

Ansökningar kommer att tas in genom utlysningar. Under 2023 är en utlysning planerad men det är ännu inte beslutat om datum för denna utlysning.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt