Illustration, pengamynt på hög

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och har även god överblick över stödsystemet.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00.

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Bor du i Västernorrlands län ska du ringa 0611-34 90 70.

Teknisk support SAM Internet på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Viktiga datum för ansökan 2018

Sista ansökningsdag för 2018 var den 12 april. På Jordbruksverkets webbplats hittar du datum som är viktiga att komma ihåg för dig som sökt jordbrukarstöd i år.

Viktiga datum för din SAM-ansökan 2018 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2018länk till annan webbplats

Nationella stöd

Varje rubrik leder dig vidare till Jordbruksverket där det finns mer information om stöden och villkoren.

Gårdsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd. För att kunna söka gårdsstöd måste du ha stödrätter.

Förgröningsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. För att kunna söka förgröningsstöd måste du ha stödrätter.

Nötkreaturstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.

Stöd till unga jordbrukarelänk till annan webbplats

Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Kompensationsstödlänk till annan webbplats

Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.

Miljöersättningarlänk till annan webbplats

Som jordbrukare kan du få ersättning för att vårda och utveckla Sveriges odlingslandskap och för att du använder mer miljövänliga metoder i din verksamhet. Det finns flera olika inriktningar, till exempel skyddszoner, vallodling, betesmarker och slåtterängar, utrotningshotade husdjursraser, fäbodar.

Ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som har certifierad ekologisk växtodling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Ett åtagande för ekologisk produktion är 5-årigt.

Omställning till ekologisk produktionlänk till annan webbplats

Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Ersättning för extra djuromsorglänk till annan webbplats

För att förstärka arbetet med djurvälfärd kan du få ersättning när du gör lite mer. Du kan få ersättning för extra djuromsorg för får, ersättning för extra djuromsorg för suggor och ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Tvärvillkoren för 2018 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Boka tid för hjälp med SAM-ansökan

När du ansöker om jordbrukarstöd via SAM-internet kan du boka en tid för att få hjälp av oss. Boka tid via SAM-internets kundtjänst, 0771-67 00 00 som har öppet vardagar klockan 9-12 och 13-15. För att komma till Länsstyrelsen i Örebro behöver du följa anvisningarna och knappa in det person- eller organisationsnummer som är kopplat till SAM-ansökan. Efter klockan 15 ringer du till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00.

Besöksadress

Länsstyrelsen Örebro
Stortorget 22
701 86 Örebro

Vägbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte har mobilt BankID eller e-legitimation kan du lämna fullmakt till någon som hjälper till med ansökan. För att lämna fullmakt behöver du fylla i en blankett hos Jordbruksverket. Blanketten behöver fyllas i och skickas in innan besöket hos oss. Tänk på att vara ute i god tid eftersom det kan ta upp till två veckor för Jordbruksverket att aktivera fullmakten.

Fyll i blankett hos Jordbruksverket om du vill lämna fullmakt:

Blankett – Fullmakt, e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att kunna logga in i SAM Internet behöver du ta med dig mobilt BankID eller e-legitimation på kort.

Första gången du söker

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och det är därför bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du kontaktar oss.

Beställa kundnummer

Kontakta oss för att beställa ett kundnummer:

Rebecka Florin
Telefon: 010-224 83 85

Aida Cárdenas
Telefon: 010-224 83 81

Du kan också beställa via e-post:
jordbrukarstod.orebro@lansstyrelsen.se

Beställa kartor för SAM-internet

Du som söker stöd för första gången eller stöd för nya marker behöver även beställa kartor som läggs upp i SAM-internet. Du beställer via Aida Cárdenas på telefonnummer 010-224 83 81 eller e-post jordbrukarstod.orebro@lansstyrelsen.se

Länets tilldelade pengar och beslut

Länsstyrelsen i Örebro län hanterar och beslutar årligen cirka 10 000 ärenden för direktstöd och miljöersättningar. Sammanlagt får lantbrukare i Örebro län ta del av cirka 210 miljoner kronor per år som betalas ut genom direktstöden.

Övertagande av miljöersättning

Om du ska ta över ett befintligt miljöersättningsåtagande behöver du fylla i en blankett för övertagande. Kontakta Länsstyrelsen om du ska ta över en redan inskickad SAM-ansökan.

Gör din ansökan om övertagande så här

  1. Fyll i blanketten:
    Övertagandeblankett (Jordbruksverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Skriv under och skicka blanketten till:

    Länsstyrelsen i Örebro län
    FE 20, Box 204
    826 25 SÖDERHAMN

Överföring av stödrätter

Stödrätterna är inte knutna till ett visst block eller skifte och förs därför inte över automatiskt när en ny lantbrukare tar över marken. Om du tar över mark måste du se till att stödrätterna förs över och de behöver då motsvara den areal jordbruksmark du söker stöd för.

Om du har för få stödrätter kan du behöva skaffa fler för att kunna få gårdsstöd för marken. Överföringen görs enklast genom att använda e-tjänsten för stödrättsöverföring på Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Jordbruksverket).

Överföring av stödrätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Jordbruksverket)

Kontakt