Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Toftaholms gravfält

De cirka sju till tio meter breda gravhögarna finns i en beteshage. En rest sten tornar upp sig i bakgrunden.

Här kan du uppleva ett hundratal olika gravar, främst högar, men även några resta stenar. I den norra delen av området finns även en runsten som berättar om de kontakter som fanns med omvärlden redan för 1 000 år sedan.

Toftaholmsområdet ligger i anslutning till sjön Vidöstern och står därmed i kontakt med kolonisationsleden in i Finnveden. I området finns både bronsåldersrösen och järnåldersgravfält. I södra delen av området finns ett järnåldersgravfält från 500–1050 efter Kristus som omfattar ungefär hundra olika fornlämningar, i huvudsak högar men även några resta stenar. Högarna är i allmänhet mellan sju och tio meter i diameter, ett tjugotal är större med en diameter på tio till femton meter.

Nordvästra delen av gravfältet är delvis skadat genom fördjupningar, vilka troligen är gamla igenväxta grustag.

Ett par av gravarna är undersökta och har givit vikingatida fynd som spännbucklor av brons, ett runt bronsspänne, ett bryne, flera pärlor samt brända ben.

Runstenen invid Toftaholms herrgård vittnar om bygdens kontakter med omvärlden på 1 000-talet. I Toftaholmsområdets norra del ligger Tofta skans, uppförd under 1650-talets krig för att fördröja ett eventuellt framträngande av danska trupper längs riksvägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Toftaholm, Ljungby kommun.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1955:7663.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss