Tosta Säte

Ljungen blommar på Tosta gravfält. På gravfältet syns resta
stenar och ett större röse. Genom gravfältet syns en vältrampad stig.

Besök Tosta sätes välbevarade vackra gravfält. Gå längs vandringsleden norröver och upptäck ytterligare ett gravfält där det finns skeppssättningar, resta stenar och en treudd.

Nordöst om prästgården ligger ett mindre gravfält som består av tio resta stenar, en stensättning och en järnåldersdös. Platsen kallas traditionellt Tosta säte. Några tiotal meter sydväst om gravfältet finns en kvadratisk stensättning, 12 gånger 12 meter. Detta är sällsynt eftersom nästan alla gravrösen är runda. Området har tjänat som bygravfält under äldre järnåldern, år 500 före Kristus till år 500 efter Kristus. Marken har troligen hävdats som äng långt fram i tiden.

Fortsätt stigen norrut så kommer du till gravfältet norr om gamla prästgården. Gravfältet härrör från järnåldern och omfattar en rad olika fornlämningstyper. Stensättningar och resta stenar dominerar i antal, men här finns även fyra högar, fem skeppssättningar, två järnåldersdösar, en treudd och en domarring. Troligen finns fler fornlämningar som är dolda under jord. Järnåldersdösarna består av tre väggstenar och en takhäll. De förekommer framför allt i sydvästra delen av Sverige.

Passa gärna på att besöka Huseby bruk, som ligger i närheten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Alvesta kommun, Vislandatrakten.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1953:5849, L1953:6153, L1953:6172.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss