Gullhögarnas gravfält

I förgrunden syns en vägvisningsskylt med texten gravfält och en bild på Sankt-Hanskorset som är symbol för kulturlämningar. I bakgrunden ett tallbevuxet område med gravhögar.

På Gullhögarnas fält kan du uppleva ett gravfält med sjutton gravhögar. Gravfältet har en fin blomning under sommaren.

Området har tjänat som gravfält för befolkningen i en närbelägen gård under yngre järnåldern 500 till 1050 efter Kristus.

Gravfältet är beläget på en moränås, nära Drättingesjön på gränsen mellan Dädesjö och Drevs socknar. Det omfattar totalt 16 högar. De flesta högarna är mellan sju och femton meter i diameter, förutom ett par större högar som är 24 respektive 19 meter breda. I storhögarna begravdes en i samhällets maktelit. Flera av högarna är skadade genom odling eller skattgrävning i äldre tid. En mindre hög undersöktes i slutet av 1800-talet. Fynden utgjordes av brända ben, bitar av ett lerkärl samt järnfragment.

Intill ligger en domarring som består av nio liggande stenar i en cirkel, samt en möjlig rest av en domarring. Denna utgörs av tre stenar i en krets.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Växjö kommun.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 1954:871 och L1954:998.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss