Ekesås gravfält

En ring med stenar jämnt utplacerade formar en grav. I bakgrunden skymtar gravhögar innan åkermark och gårdsbebyggelse tar vid.

Efter en kort vandring upp på åsen kan du uppleva gravrösen, kantkedjor, resta stenar och treuddar.

Gravfältet har en framträdande placering på den högsta punkten av en moränrygg. Det omfattar 55 fornlämningar, varav 28 högar, 26 stensättningar och en treudd. Högarnas storlek varierar något men de är i allmänhet mellan sex och sju meter breda. Gravfältet har utnyttjats under järnåldern, 500 före Kristus till 1050 efter Kristus.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1955:7614.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss