Lenhovda gravfält

Resta stenar bildar runda gravar väl synliga. I bakgrunden syns hembygdsgårdens
mangårdsbyggnad, byggd i trä.

Besök Värends vackraste gravfält. Lenhovda var en central plats under järnåldern (år 500 före Kristus till år 1050 efter Kristus) och gravfältet vid hembygdsgården med sina cirka 170 gravar är ett av länets största gravfält.

Gravfältet är från järnåldern och omfattar cirka 170 fornlämningar. 148 av dessa fornlämningar består av ovala och skeppssättningsliknande stensättningar. I övrigt finns fjorton rösen, sju treuddar och en tresidig stensättning. De skeppsliknande gravarna är mellan fyra och nio meter långa. Ett flertal av dem har markerade stävar. Treuddarnas sidor är mellan tio och tretton meter långa och spetsarna är markerade med resta stenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Lenhovda samhälle, Uppvidinge kommun.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1954:2188.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss