Skagaholms borg

Udden sträcker sig ut i sjön, bevuxen med ekar som börjat skifta i höstens färger. Ett par får betar gräs i området.

På den smala udden mellan sjöarna Exen och Visjön byggdes Skagaholms borg. Upplev udden där Skagaholms borg en gång fanns och som är omnämnd i början på 1400-talet. Borgen uppfördes av en kunglig fogde, men raserades redan i mitten av 1400-talet av danska krigshärar.

Under medeltiden var Småland ett gränsland. Här fanns södra Sveriges utmark mot Danmark. Under 1300-talets mitt var det vanligt med strider i området och till rikets försvar lät kungamakten därför bygga borgar. Skagaholm är en av fyra borgar kända i området. Oroligheterna präglade bygdens historia ända fram till mitten av 1600-talet då landskapen söder om Småland blev svenska.

Första gången borgen Skagaholm omnämns är år 1415, i ett brev undertecknat av en kunglig fogde. Borgen kan ha uppförts av Abraham Brodersson, adelsmannen som under senare delen av 1300-talet kontrollerade alla kronans borgar i det här området.

När borgen Skagaholm byggdes grävdes udden av på tre ställen för att bilda vattenfyllda vallgravar som skydd. Längst ut på bergknallen anlades borgen. Runt hela anläggningen en bit från stranden slogs kraftiga träpålar ner för att hålla fiendens båtar på avstånd.

År 1453 var området åter danskt. Danskarna lät bygga fästet Danaborg fyra mil norrut och intog även borgen Skagaholm. Kung Karl Knutsson beordrade till strid och de svenska trupperna raserade Danaborg. Sannolikt var det i samband med dessa strider som de danska trupperna raserade Skagaholm.

När sjöområdet sänktes påträffades pålverket som byggts för att hålla fiendens båtar på avstånd- Även yxor, dolk och en stor mängd stenkulor påträffades.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skagaholm, utanför Skararp, Markaryds kommun.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1954:4497.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss