Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenhusholmens slottsruin

Vassen vajar i vinden i den vallgrav som avskiljer Stenhusholmen från fastlandet. I bakgrunden syns resterna av borgens stenklädda murar.

Upplev ruinen av ett slott som redan på 1400-talet uppfördes och var den första versionen av Toftaholm. Dagens Stenhusholme avskils av en vallgrav och enligt sägnen fanns det tidigare en tunnel under vallgraven.

Under 1300- och 1400-talen anlades flera fasta försvarsanläggningar utmed vattendragen. Oftast anlades dessa av enskilda frälsemän som gårdsfästen i händelse av ofred. De utgjorde stödjepunkter under såväl striderna mot Danmark som i de inbördes stridigheterna under medeltiden. Stenhusholmen uppfördes på 1460–70-talen av riksrådet Gustav Stenbock d.ä.

Stenhusholmen är en ö i sjön Vidöstern, vilken delas av med en vallgrav. På den befästa delen finns ruinen av ett stenhus i två våningar som var 23 x 10 meter samt grundstenarna efter ytterligare ett par mindre byggnader. Ruinens väggar står delvis kvar till en höjd av fem meter. Byggnaden var murad i kullersten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Stenhusholmen, vid Toftaholms herrgård, Ljungby kommun.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1955:8293.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss