• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inglinge hög

Högst uppe på gravhögen finns en stor rest sten. Nedanför stenen ligger ett stenklot med graveringar och ornament. 

Att göra ett besök på Inglinge hög är en upplevelse. Inglinge hög är nämligen ett monument som kan jämföras med liknande storhögar som till exempel Uppsala högar och Anundshögen i Västerås. Gå upp på högen och blicka ut över gravfältet som har flera hundra stensatta gravar.

Inglinge hög är Smålands största gravhög. Den är belägen på ett gravfält som omfattar ungefär 130 fornlämningar. På 1600-talet omnämndes och avbildades högen i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua. Ovanpå högen står en rest sten och framför denna ett stort ornerat klot av granit. Anläggningen har traditionellt kallats "Virdakungarnas tron". En bit bort finns en nygjord kopia av klotet.

Inglinge hög har troligen tillkommit under 500–600-talen efter Kristus. På det omgivande gravfältet finns ett röse som kan härröra från bronsåldern. De övriga fornlämningarna utgörs av högar, stensättningar, skeppssättningar och enstaka resta stenar. De har troligen tillkommit under järnåldern, vilket även arkeologiska fynd talar för.

Byarna Ingelstad och Torsås tillhörde under järnåldern kärnan i Värends centralbygd. Området är idag av riksintresse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Växjö kommun. Ingelstad tätort.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister L1953:7843.

Hitta hit

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Telefon växel 010-223 70 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss