Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Driftstörning för miljöfarlig verksamhet

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen behöver i egenskap av tillsynsmyndighet få information om driftstörningen så snabbt som möjligt. Vi behöver informationen för att kunna ställa krav på skyddsåtgärder och vid behov ge allmänhet svar på eventuella frågor.

Så anmäler du driftstörningar

Följande instruktioner gäller när Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Anmälan vid allvarlig händelse

  1. Larma SOS-alarm på telefonnummer 112.
  2. Rapportera incidenten per telefon och e-post till din kontaktperson på Länsstyrelsen och länsstyrelsens officiella e-postadress.
  3. Anmäl incidenten i e-tjänsten, det kan göras efter det akuta skedet.

Anmälan vid mindre händelse

Vid mindre händelser räcker det att du rapporterar via e-tjänsten. Kontakta oss om du är osäker på om det borde räknas som en mindre händelse eller inte.

Händelser utanför normal kontorstid

Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Gör en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

  • anläggningen som händelsen inträffat på och gärna anläggningsnummer
  • plats och tidpunkt för händelsen
  • beskrivning av driftstörningen och orsak
  • miljökonsekvenser
  • planerade åtgärder för att undvika liknande händelser
  • eventuella provtagningar.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Komplettera en anmälan om driftstörning

Denna e-tjänst använder du när du ska komplettera en tidigare anmäld driftstörning. Du måste ha ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Ärendet måste även vara under handläggning.

Skyldighet att rapportera till andra myndigheter och kommuner

Din verksamhet har även skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter som till exempel Räddningstjänsten och Arbetsmiljöverket. Det kan även finnas skyldighet att rapportera till exempelvis vattenverk och kommunalt avloppsreningsverk.

Verksamheter som omfattas av lagen om skydd mot olyckor, exempelvis Sevesoverksamheter, ska rapportera olyckor och störningar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Olycksrapportering för farliga verksamheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Håkan Wirén
Enhetschef
Utvecklar och samordnar arbetet på miljöskyddsenheten. Medlem i styrgruppen för Miljösamverkan.

Telefon: 010-22 36 517
E-post: hakan.wiren@lansstyrelsen.se

Malin Nilsson
Administration
Handlägger ärenden gällande anmälan och tillstånd till transport av avfall.

Telefon: 010-22 36 363
E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se

Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

Telefon: 010-22 36 322
E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, glykoltillverkning, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Kemikalietillstånd.

Telefon: 010-22 36 303
E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se

Martin Karlberg
Miljöskyddshandläggare industrier. Kemikalietillstånd e-cigaretter. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 519
E-post: martin.karlberg@lansstyrelsen.se

Robert Karlsson
Miljöskyddshandläggare. Avfallsanläggningar och avloppsfrågor.

Telefon: 010-22 36 253
E-post: robert.f.karlsson@lansstyrelsen.se

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft och täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och yttranden över vägplaner och järnvägsplaner.

Telefon: 010-22 36 312
E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Karl-Oskar Lund
Miljöskyddshandläggare. Lagen om allmänna vattentjänster, avfallsanläggningar.

Telefon: 010-22 36 491
E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se

Jennie Malm
Tillsyn och samråd för täkter och avfallsanläggningar. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 455
E-post: jennie.malm@lansstyrelsen.se

Peter Nacke
Tillsyn av ytbehandling och övrig kemisk industri, sågverk, pressgjuterier, flygplats samt Seveso.

Telefon: 010-22 36 512
E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se

Alexandra Persson

Miljöskyddshandläggare. Tillsyn och samråd för täkter.

Telefon: 010-22 36 442
E-post: alexandra.persson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä, färgborttagningsanläggningar. Därutöver VOC frågor samt vattenförvaltningssamverkan.

Telefon: 010-22 36 324
E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss