Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Överta miljöfarlig verksamhet

Har du tagit över en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet? Du behöver du meddela oss om ändringen.

Uppgifter att ha tillhanda när du använder e-tjänsten

Se till att du har följande uppgifter tillhanda när du använder e-tjänsten:

  • anläggningsnummer (samma som i SMP och som anges på miljörapporter)
  • företagsnamn, adressuppgifter och e-postadress
  • faktureringsadress och eventuell referens på fakturan
  • kontaktuppgifter till ansvarig person för verksamheten
  • kontaktuppgifter till miljöansvarig.

När kommunen är tillsynsmyndighet

Har du tagit över en verksamhet med tillstånd till miljöfarlig verksamhet på B-nivå och kommunen eller miljöförbundet är tillsynsmyndighet? Då behöver du meddela övertagandet till både dem och Länsstyrelsen.

Verksamheter som berörs av ekonomisk säkerhet

Om den miljöfarliga verksamheten som du tar över berörs av en ekonomisk säkerhet behövs en ny säkerhet för att få bedriva verksamhet. Kontakta oss för mer information.

Håkan Wirén
Enhetschef
Utvecklar och samordnar arbetet på miljöskyddsenheten. Medlem i styrgruppen för Miljösamverkan.

Telefon: 010-22 36 517
E-post: hakan.wiren@lansstyrelsen.se

Malin Nilsson
Administration
Handlägger ärenden gällande anmälan och tillstånd till transport av avfall.

Telefon: 010-22 36 363
E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se

Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

Telefon: 010-22 36 322
E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads- och varmförzinkningsindustrier, glykoltillverkning, förbränningsanläggningar och avfallsförbränning i Jönköpings kommun. Kemikalietillstånd.

Telefon: 010-22 36 303
E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se

Martin Karlberg
Miljöskyddshandläggare industrier. Kemikalietillstånd e-cigaretter. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 519
E-post: martin.karlberg@lansstyrelsen.se

Robert Karlsson
Miljöskyddshandläggare. Avfallsanläggningar och avloppsfrågor.

Telefon: 010-22 36 253
E-post: robert.f.karlsson@lansstyrelsen.se

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft och täkter. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och yttranden över vägplaner och järnvägsplaner.

Telefon: 010-22 36 312
E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Karl-Oskar Lund
Miljöskyddshandläggare. Lagen om allmänna vattentjänster, avfallsanläggningar.

Telefon: 010-22 36 491
E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se

Jennie Malm
Tillsyn och samråd för täkter och avfallsanläggningar. Samråd enl. 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Energifrågor kopplade till prövning och tillsyn.

Telefon: 010-22 36 455
E-post: jennie.malm@lansstyrelsen.se

Peter Nacke
Tillsyn av ytbehandling och övrig kemisk industri, sågverk, pressgjuterier, flygplats samt Seveso.

Telefon: 010-22 36 512
E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se

Alexandra Persson

Miljöskyddshandläggare. Tillsyn och samråd för täkter.

Telefon: 010-22 36 442
E-post: alexandra.persson@lansstyrelsen.se

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner. Tryckerier, verkstadsindustri, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä, färgborttagningsanläggningar. Därutöver VOC frågor samt vattenförvaltningssamverkan.

Telefon: 010-22 36 324
E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss