Överta miljöfarlig verksamhet

Har du tagit över en miljöfarlig verksamhet? Då behöver du meddela din tillsynsmyndighet. Via vår e-tjänst kan du meddela att du tar över en verksamhet som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för.

Uppgifter att ha tillhanda när du använder e-tjänsten

Se till att du har följande uppgifter tillhanda när du använder e-tjänsten:

  • anläggningsnummer (samma som i SMP och som anges på miljörapporter)
  • företagsnamn, adressuppgifter och e-postadress
  • faktureringsadress och eventuell referens på fakturan
  • kontaktuppgifter till ansvarig person för verksamheten
  • kontaktuppgifter till miljöansvarig.

När kommunen är tillsynsmyndighet

Om du har en verksamhet som ska lämna miljörapport via SMP bör du även meddela Länsstyrelsen om övertagandet. Det går bra att använda e-tjänsten för att lämna uppgifterna till Länsstyrelsen.

Verksamheter som berörs av ekonomisk säkerhet

Om den miljöfarliga verksamheten som du tar över berörs av ekonomisk säkerhet behövs en ny säkerhet. Kontakta oss för mer information.

Enhetschef

Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige. Arbetar I projektet Incitament för energieffektivisering.

E-post: elin.lindvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 229


Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305

Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363

Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads-, pulverlackerings- och varmförzinkningsindustrier, förbränningsanläggningar, glykoltillverkning, avfallsförbränning och krematorium. Kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter och torvtäkter.
Samråd enligt 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och fastställelseprövning av planer för väg och järnväg.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312

Karl-Oskar Lund
Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk, allmänt VA och sågverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491

Marie-Louise Lüsch
Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315

Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512

Frida Simonson
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, avfallsanläggningar inklusive skrothantering. Tryckerier, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping