Anmälan om driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet? Då ska du anmälan detta till din tillsynsmyndighet.

Följande instruktioner gäller när det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

 Vid en större incident:

 • Larma SOS-alarm på telefonnummer 112
 • Kontakta handläggare på Länsstyrelsen
  Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, kontakta oss via växeln så hjälper vi dig vidare.
 • Rapportera incidenten i e-tjänsten

Händelser utanför normal kontorstid

Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Vid en mindre incident:

Vid mindre incidenter rapporterar du till oss via e-tjänsten. Kontakta oss om du är tveksam – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Du kan göra anmälan i e-tjänsten Underrättelse om driftstörning. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

 • Anläggning som händelsen inträffat på, gärna med anläggningsnummer.
 • Verksamhetsutövare, organisationsnummer och adressuppgifter.
 • Kontaktperson med namn, e-post och telefonnummer.
 • Datum och om möjligt även klockslag för driftstörningen.
 • Beskrivning av driftstörningen och preliminär orsak.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Du kan behöva rapportera även till andra

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter, till exempel:

 • Räddningstjänsten
 • Arbetsmiljöverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Enhetschef

Elin Einarsson Lindvall
Projektledare Miljösamverkan Sverige. Arbetar I projektet Incitament för energieffektivisering.

E-post: elin.lindvall@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 229


Gustav Enander
Enhetschef för Miljöskyddsenheten.

E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 305

Administration
Malin Nilsson
Administration, handläggning av transport av avfall.

E-post: malin.f.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 363

Miljöfarlig verksamhet
Li Blomqvist
Tillsyn av förbränningsanläggningar, avloppsreningsverk, avfallsförbränning, lantbruk, plastindustri, sandgjuterier och träimpregnering.

E-post: li.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 322

Helena Bäckman
Tillsyn av ytbehandlings-, verkstads-, pulverlackerings- och varmförzinkningsindustrier, förbränningsanläggningar, glykoltillverkning, avfallsförbränning och krematorium. Kemikalietillstånd.

E-post: helena.backman@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 303

Nils Lagerkvist
Tillsyn och samråd för vindkraft, grustäkter och torvtäkter.
Samråd enligt 12:6 MB för husbehovstäkter och utfyllnader. Samråd och fastställelseprövning av planer för väg och järnväg.

E-post: nils.lagerkvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 312

Karl-Oskar Lund
Tillsynsvägledning, hälsoskyddsfrågor, kommunala överklagningsärenden. Tillsyn och samråd för avloppsreningsverk, allmänt VA och sågverk.

E-post: karl-oskar.lund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 491

Marie-Louise Lüsch
Tillsyn av avfallsanläggningar inom Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryds och Vetlanda kommuner. Galvanisk ytbehandling, pappers och massaindustrier samt biogasanläggningar.

E-post: marie-louise.lusch@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 315

Peter Nacke
Tillsyn av olika verksamheter och anläggningar.

E-post: peter.nacke@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 512

Frida Simonson
Arbetar i projektet för incitament för energieffektivisering.

E-post: frida.simonson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 513

Per-Olof Svensson
Tillsyn av avloppsreningsverk inom Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Tranås kommuner, avfallsanläggningar inklusive skrothantering. Tryckerier, kemikalieanläggningar, livsmedelsindustri, ytbehandling med färg och lack på trä och färgborttagningsanläggningar.
Därutöver VOC frågor och vattenförvaltningssamverkan.

E-post: p-o.svensson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-22 36 324

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping