Inventering av björnar

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu.

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu

Under tiden 21 augusti och 31 oktober 2020 genomfördes en inventering av björnspillning i Jämtlands och Västernorrlands län.

Inventering av björnspillning 2020 är avslutad

Ett stort tack till alla er som bidragit genom att skicka in prover till Naturhistoriska riksmuseet. Vi kommer inom kort publicera antal inkomna prover.

Varför samlar vi in björnspillning?

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Det kan ge svar på

  • art, kön och antal: DNA som extraheras från björnspillningar kan ge kunskap om art, kön och individ. Resultaten kan sättas in i en beräkningsmodell som ger en skattning av björnstammens storlek.
  • geografisk utspridning: Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt och ger möjlighet att undersöka överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturhistoriska riksmuseets information om inventeringsarbetet Länk till annan webbplats.

Björnspillning Foto: Lars Wiklund

Björnar är allätare. I den här spillningen går det att se att björnen ätit kråkbär och blåbär. Foto: Lars Wiklund

Kontakt

Nicklas Rumm

Vilthandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss