Inventering av björnar

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu.

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu

Under tiden 21 augusti och 31 oktober 2020 genomfördes en inventering av björnspillning i Jämtlands och Västernorrlands län.

Inventering av björnspilling 2020 är nu avslutad

Ett stort tack till alla er som bidragit genom att skicka in prover till Naturhistoriska riksmuseet. Vi kommer inom kort publicera antal inkomna prover. Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplatslänk till annan webbplats.

Tidigare inventeringar i dessa län har visat att det finns cirka 900 björnar i Jämtlands län och 350 björnar i Västernorrlands län.

Målet med den nya inventeringen innebär för Jämtlands läns el att samla in minst 4 000 prover för analys. 2015 samlades drygt 4 000 prover in i länet. På bjornspillningsinventering.se finns information om inventeringen som gjordes då.

rovbase.selänk till annan webbplats kan du följa prov som du skickat in och söka efter hur många prover som kommit in i ett specifikt område. Rovbase är öppen för allmänheten och i databasen finns uppgifter om rovdjursinventeringen från både Sverige och Norge.

Insamlingen kommer att ske mellan 21 augusti och 31 oktober 2020.

Varför samlar vi in björnspillning?

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Det kan ge svar på

  • art, kön och antal: DNA som extraheras från björnspillningar kan ge kunskap om art, kön och individ. Resultaten kan sättas in i en beräkningsmodell som ger en skattning av björnstammens storlek.
  • geografisk utspridning: Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt och ger möjlighet att undersöka överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturhistoriska riksmuseets information om inventeringen 2020länk till annan webbplats

Provtagningskit delas ut

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet förser jaktlag, samebyar med flera med särskilda provtagningskit i augusti. De finns på flera platser i länet, se lista längre ner. Det är dock viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar och lagrar spillningarna tills det är dags för ett labb att analysera dem.

Analysarbetet påbörjas hösten 2020. Preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdiga sommaren 2021.

När du hittar en björnspillning gör du så här:

  1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 cm³ ) i provröret.
  2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
  3. För varje spillningsprov finns två etiketter med streckkoder. En sätts längs med röret. Den andra sätts på följesedeln Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
  4. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Det är mycket viktigt att ange var du hittade björnspillningen
För varje prov ska du ange kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis www.eniro.selänk till annan webbplats eller www.hitta.selänk till annan webbplats. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Jaktlag får provtagningskit av samordnaren: Jägareförbundets lokala samordnare i jaktvårdskretsarna kommer att fördela ut kit till jägare och andra. Detta kommer i stor utsträckning att göras via älgskötselområden och andra stora jaktområden. Det innebär att de flesta jaktlag kommer att ha fått provtagningskit innan inventeringen startar.

Jaktområden eller jaktlag som inte har blivit tilldelade några provtagnings-kit ska kontakta samordaren för att få ut några.

Allmänheten kan hämta kit på utlämningsställen: Provtagningskit kommer även att finnas på ett antal utlämningsställen runt om i länen - se listan nedan.

Jägare och andra intresserade: enskilda jägare och andra kan antingen kontakta närmaste samordnare eller besöka närmaste utlämningsställe för att få tag i provtagningskit.

Måste jag ha ett provtagningskit för att samla björnspillning?
Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagningskit kan du samla in en bit av spillningen i en påse eller liknande. Därefter skaffar du ett provtagningskit via närmaste utlämningsställe eller samordnare och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Du kan hämta provtagningskit på följande ställen

Jaktvårdskrets

Utlämningsställen

Bräcke-Östersund

Qstar Grillhaket (Bräcke)

ICA nära Kälarne

Reception Länsstyrelsen (Östersund)

Landbys jakt & Fiskeservice (Östersund)

OKQ8 Gällö

Väst-Jämtland

OKQ8 Mörsil

OKQ8 Järpen

Naturrum i Vålådalen

Krokom

Birgerssons (Kaxås)

Birgerssons (Tulleråsen)

Handlar’n Rötviken

Mats Skoter (Lillholmsjö)

OKQ8 Föllinge

Intersport Krokomsporten (Krokom)

Härjedalen

Kaminspeciallisten (Sveg)

Nära Dig butiken i Linsell
Holmens kontor Sveg

Hammerdal

Depå 45 (Lit)

OKQ8 Hammerdal

Ragunda

Ammeråns fiskecamp

Strömsund

Strömsunds Vapen
SCA-kontoret Backe
SCA-kontoret Hoting
Preem Norråker

Berg

Niklas Öst Jakt&skytte, Skucku

OKQ8 Rätan


Listan kommer att uppdateras fram tills dess att inventeringen startar.

Provtagningskit kommer inte att kunna delas ut till samtliga jägare i ett jaktlag, men målet är att så många jaktlag som möjligt ska ha tillgång till kit.

För att samtliga jägare inom ett jaktlag ändå ska kunna samla in spillning rekommenderar vi att alla tar med sig plastpåsar att samla spillning i. Vanliga hundbajspåsar fungerar utmärkt. Därefter är det bara att skaffa kit via jaktledaren eller samordnaren, alternativt på ett utlämningsställe.

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Björnspillning Foto: Lars Wiklund

Björnar är allätare. I den här spillningen går det att se att björnen ätit kråkbär och blåbär. Foto: Lars Wiklund

Kontakt

Nicklas Rumm

Vilthandläggare