Inventering av björnar

Brunbjörn i skogen

Foto: Lars Wiklund

Under tiden 21 augusti och 31 oktober 2020 genomfördes en inventering av björnspillning i Västernorrlands och Jämtlands län.

Inventering av björnspilling 2020 är nu avslutad

Ett stort tack till alla er som bidragit genom att skicka in prover till Naturhistoriska riksmuseet. Vi kommer inom kort publicera antal inkomna prover. Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplats:

Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Tidigare inventeringar i dessa län har visat att på cirka 900 björnar i Jämtland och 350 björnar i Västernorrland.

Målet med den nya inventeringen var att samla in minst 1 500 prover. Sist vi inventerade, för fem år sedan, fick vi in cirka 1800 prover i Västernorrlands län. Totalt med Jämtlands län inkom drygt 5 000 spillnigsprover för analys. På bjornspillningsinventering.se finns information om inventeringen som gjordes 2015.

På Rovbase kan du följa prov som du skickat in och söka efter hur många prover som kommit in i ett specifikt område under inventeringsperioden. Rovbase är öppen för allmänheten och i databasen finns uppgifter om rovdjursinventeringen från både Sverige och Norge.

rovbase.se Länk till annan webbplats.

Insamlingsperioden för den senaste inventeringen pågick 21 augusti -31 oktober 2020.

Varför samlar vi in björnspillning?

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Det kan ge svar på:

  • Art, kön och antal: DNA som extraheras från björnspillningar kan ge kunskap om art, kön och individ. Resultaten kan sättas in i en beräkningsmodell som ger en skattning av björnstammens storlek.
  • Geografisk utspridning: Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt och ger möjlighet att undersöka överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturhistoriska riksmuseets information om inventeringen 2020 Länk till annan webbplats.

Björnspillning bland ris i skogen

Björnar är allätare. I den här spillningen går det att se att björnen har ätit kråkbär och blåbär. Foto: Lars Wiklund

Kontakt