Inventering av björnar

Brunbjörn i skogen

Foto: Lars Wiklund

Under tiden 21 augusti och 31 oktober 2020 genomfördes en inventering av björnspillning i Västernorrlands och Jämtlands län.

Inventering av björnspilling 2020 är nu avslutad

Ett stort tack till alla er som bidragit genom att skicka in prover till Naturhistoriska riksmuseet. Vi kommer inom kort publicera antal inkomna prover. Mer information finns på Naturhistoriska riksmuseets webbplatslänk till annan webbplats.

Tidigare inventeringar i dessa län har visat att på cirka 900 björnar i Jämtland och 350 björnar i Västernorrland.

Målet med den nya inventeringen var att samla in minst 1 500 prover. Sist vi inventerade, för fem år sedan, fick vi in cirka 1800 prover i Västernorrlands län. Totalt med Jämtlands län inkom drygt 5 000 spillnigsprover för analys. På bjornspillningsinventering.selänk till annan webbplats finns information om inventeringen som gjordes 2015.

rovbase.selänk till annan webbplats kan du följa prov som du skickat in och söka efter hur många prover som kommit in i ett specifikt område under inventeringsperioden. Rovbase är öppen för allmänheten och i databasen finns uppgifter om rovdjursinventeringen från både Sverige och Norge.

Insamlingsperioden pågick mellan 21 augusti och 31 oktober.

Varför samlar vi in björnspillning?

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Det kan ge svar på:

  • Art, kön och antal: DNA som extraheras från björnspillningar kan ge kunskap om art, kön och individ. Resultaten kan sättas in i en beräkningsmodell som ger en skattning av björnstammens storlek.
  • Geografisk utspridning: Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt och ger möjlighet att undersöka överlevnad, spridning och släktskap bland björnarna. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturhistoriska riksmuseets information om inventeringen 2020länk till annan webbplats

Provtagningskit delas ut

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet förser jaktlag, samebyar med flera med särskilda provtagnings-kit i augusti. De finns på flera platser i länet, se listan över utlämningsställen längre ner. Det är dock viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar och lagrar spillningarna tills det är dags för ett labb att analysera dem.

Analysarbetet påbörjas hösten 2020. Det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdig sommaren 2021.

Björnspillning bland ris i skogen

Björnar är allätare. I den här spillningen går det att se att björnen har ätit kråkbär och blåbär. Foto: Lars Wiklund

När du hittar en björnspillning gör du så här:

  1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 cm³ ) i provröret.
  2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
  3. Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
  4. Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
  5. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Det är mycket viktigt att ange var du hittade björnspillningen

För varje prov ska du ange kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis på eniro.selänk till annan webbplats eller hitta.selänk till annan webbplats. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Jaktlag får provtagningskit av samordnaren: Jägareförbundets lokala samordnare i jaktvårdskretsarna kommer att fördela ut kit till jägare och andra. Detta kommer i stor utsträckning att göras via älgskötselområden och andra stora jaktområden. Det innebär att de flesta jaktlag kommer att ha fått provtagnings-kit innan inventeringen startar.

Jaktområden eller jaktlag som inte har blivit tilldelade några provtagnings-kit ska kontakta samordaren för att få ut några.

Allmänheten kan hämta kit på utlämningsställen: Provtagningskit kommer även att finnas på ett antal utlämningsställen runt om i länen [LISTA]

Jägare och andra intresserade: skilda jägare och andra kan antingen kontakta närmaste samordnare eller besöka närmaste utlämningsställe för att få tag i provtagnings-kit.

Du kan hämta provtagningskit på följande ställen

Jaktvårdskrets

Utlämningsställen

Gide Älvdal

Coop Björna
Macken i Trehörningsjö

Gideå livs

Örnsköldsvik

Bjästa
Handlarn Sidensjö

Anundsjö

Handlarn i Solberg
Åkerström & company AB Bredbyn

Ramsele-Edsele

OKQ8 Ramsele

Junsele

OKQ8 Junsele
PA Bygg Junsele

Resele-Åsenliden

Macken i Näsåker

Sollefteå-Långsele

Sollefteå Glasmästeri

Kramfors

Nylands järnhandel

Höga Kusten

OKQ8 Ullånger

Högsjö

Information kommer

Härnösand

Lanthandeln i Viksjö
Länsstyrelsen Västernorrland

Timrå

Ica Söråker
Bye 702 vid campingen
Lögdö bruk (Timmerstugan)

Indals-Liden

Tempo Indal
Tempo Liden
Ica Kovland

Sundsvall

Jaktia och Jakt.se i Sundsvall
Eriksson & co i Myre centrum

Sundsvall västra

Ica Stöde
Preem Matfors

Ljungandalen

Gulf Fränsta
Nära dej butik i Överturingen
Eklid Jaktia i Ånge
Frendo, Borgsjöbyn
OKQ8, Östavall


Listan kommer att uppdateras fram tills dess att inventeringen startar.

Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en påse eller liknande. Därefter skaffar du ett provtagningskit via närmaste utlämningsställe eller samordnare och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Provtagnings-kit kommer inte att kunna delas ut till samtliga jägare i ett jaktlag, men målet är att så många jaktlag som möjligt ska ha tillgång till kit. För att samtliga jägare inom ett jaktlag ändå ska kunna samla in spillning rekommenderar vi att alla tar med sig plastpåsar att samla spillning i. Vanliga hundbajspåsar fungerar utmärkt. Därefter är det bara att skaffa kit via jaktledaren eller samordnaren, alternativt på ett utlämningsställe.

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Organisationer vi samarbetar med

Naturhistoriska riksmuseetlänk till annan webbplats

Svenska Jägarförbundetlänk till annan webbplats

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Björninventering i Jämtlands län

Hos Länsstyrelsen Jämtland kan du läsa om björninventeringen i Jämtlands län.

Inventering av björnar

Kontakt