Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Ansök om att bli förordnad fisketillsynsperson

Du ansöker om att bli förordnad fisketillsynsperson genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Ansökan ska göras av den person som avser att bli förordnad och ska skickas till Länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. Bekräftelse på ansökan skickas till den e-postadress du anger under "Uppgifter om sökande".

Gör så här:

För att göra ansökan digitalt krävs en giltig e-postadress.

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Klicka på skicka-knappen.
  3. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.

Har du inte möjlighet att ansöka om förordnande digitalt via formuläret så kan du ansöka via pappersblankett istället. Kontakta Joakim Svensson, joakim.svensson@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 32 21, för mer information.

Uppgifter om sökande

Efternamn, samtliga förnamn

ÅÅMMDD-XXXX
En bekräftelse på ansökan skickas till denna e-postadress.

Ange län och kommun.
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Utbildning och förordnandets längd
I den nya föreskriften HMVFS 2018:1 finns ett krav på att grundutbildning eller fortbildning ska ha genomförts de senaste 6 åren.

ÅÅMMDD (max 6 år)

Vid ansökan om nytt förordnande ska utbildningsbevis bifogas ansökan. Detsamma gäller efter genomgången fortbildning.
Uppgifter om fisketillsynsområde


Uppgifter om uppdragsgivare
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga personers uppgifter fyllas i
Uppdragsgivare 1


Uppdragsgivare 2


Uppdragsgivare 3


Sökanden samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Kontrollen görs för att avgöra om den sökanden med hänsyn till laglydighet är lämplig för uppgiften. * (obligatorisk)
Sökanden samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Kontrollen görs för att avgöra om den sökanden med hänsyn till laglydighet är lämplig för uppgiften.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss