Fiskevårdsområden

Fisket, fiskevården och förvaltningen kan samordnas i ett fiskevårdsområde. Alla ägare i fiskevårdsområdet ska förvalta det genom en förening.

2 000 fiskevårdsområden i Sverige

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Fiskevårdsområdesförening

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fiskerätter är små delar av en sjö eller ett vattendrag.

Register över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Ansök om bildande av ett fiskevårdsområde

Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Du som äger fiskerätten kan ansöka om bildande av ett fiskevårdsområde hos Länsstyrelsen.

Kontakta Länsstyrelsen Jämtland på jamtland@lansstyrelsen.se för att få information om hur du gör ansökan.

Anmälan av styrelse för fiskevårdsområde


Ange vilket fiskevårdsområde anmälan avser.Ordinarie ledamöter
Ange ordförande, sekreterare och kassör.
Ange alla suppleanter.


Kontrollera att alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk) är ifyllda innan du väljer att skicka in formuläret. När du skickat in dina uppgifter får du ett mejl som bekräftar att din anmälan har mottagits av oss på Länsstyrelsen. Om du inte får ett sådant mejl har inte din anmälan gått iväg. Vänligen hör av dig till oss i så fall.

Redovisa verksamhet – Fiskevårdsorganisationer

Du redovisar verksamheten för fiskevårdsorganisationen genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Gör så här:

För att göra redovisningen digitalt krävs en giltig e-postadress.

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Klicka på skicka-knappen.
  3. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din redovisning.

Har du inte möjlighet att redovisa din verksamhet digitalt via formuläret så kan du redovisa via pappersblankett istället. Kontakta Joakim Svensson, joakim.svensson@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 32 21, för mer information.

ORGANISATION OCH VERKSAMHETSÅREn bekräftelse på din redovisning skickas till denna e-postadress.
FISKEKORT – OLIKA KORTTYPER
DYGNSKORT3-DYGNSKORTVECKOKORTMÅNADSKORTSÄSONGSKORTÅRSKORTÅRSKORT MED MEDFÖLJANDE/ 2 PERSONERMEDLEMSKORTFISKERÄTTSÄGARBEVISGRUPPKORT*
* Uppge hur många deltagare som varje grupp består av och hur många dagar kortet gäller.
FAMILJEKORT*
* Uppge hur många deltagare som varje grupp består av och hur många dagar kortet gäller.
PIMPELTÄVLING
Uppge antalet deltagare.
ÖVRIGA UPPGIFTER

SUMMA


FISKEVÅRD

FISKET

MINK
Har vildmink fångats? * (obligatorisk)
Har vildmink fångats?


Betalar föreningen premier för minkfångst?
Betalar föreningen premier för minkfångst?STOR FISK

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER

BIFOGA DOKUMENT
Om du bifogar filer så använd gärna beskrivande namn på dessa. Till exempel karta. Maxstorlek för antalet bifogade filer är 9 MB.Kontrollera att alla obligatoriska fält (markerade med röd asterisk) är ifyllda innan du väljer att skicka in. När du skickat in din redovisning får du ett mejl som bekräftar att redovisningen kommit in till oss på Länsstyrelsen. Om du inte får ett sådant mejl har inte din redovisning gått iväg. Vänligen hör av dig till oss i så fall.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss