Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag för fiskevårdsbidrag är årligen 28 februari.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Restaurering av sjöar och vattendrag

Ansök om tillstånd till utplantering av fisk och kräftor

Du ansöker om tillstånd till utplantering av fisk och kräftor genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Gör så här:

För att göra ansökan digitalt krävs en giltig e-postadress.

 1. Fyll i formuläret nedan.
 2. Klicka på skicka-knappen.
 3. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt via formuläret så kan du ansöka via pappersblankett istället. Kontakta Joakim Svensson, joakim.svensson@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 32 21, för mer information.

Uppgifter om sökande


En bekräftelse på ansökan skickas till denna e-postadress.
Uppgifter om utplanteringen

Ange antal styck.

Ange antal kilo.


Ange antal styck.

Ange antal kilo.


Ange antal styck.

Antal antal kilo.


Ange styck.

Ange antal kilo.Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska utföras? * (obligatorisk)
Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska utföras?Ange vattnets namn samt beskriv vattnets nuvarande bestånd av kräftor och fisk.

ÅÅMMDD

Uppgifter om leverantör och utplanteringsmaterial


Senaste utplantering i samma vatten


Kontakt

Joakim Svensson

Länsfiskekonsulent/Samordnare fiske

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss