Rådgivare ett rikt odlingslandskap

Du som är lantbrukare, trädgårdsodlare eller markägare kan få rådgivning som handlar om praktiska åtgärder i odlingslandskapet som gynnar biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Rådgivarna kan hjälpa dig med:

  • skötsel av betesmarker och slåtterängar
  • skötsel av kulturlämningar och småbiotoper
  • markhistoria
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • gårdens natur- och kulturvärden
  • specialklassade betesmarker
  • miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Hör av dig till oss eller anmäl ditt intresse för rådgivning i formuläret.

Anmäl ditt intresse i formuläret

Lena Berglund

Lena Berglund

010-224 32 11

lena.berglund@lansstyrelsen.se

Ängar och betesmarker, natur- och kulturmiljöer

Iris Löfving

Iris Löfving

010-224 33 99

Iris.lofving@lansstyrelsen.se

Ängar och betesmarker, natur- och kulturmiljöer

Annica Lindén

Annica Lindén

010-224 32 92

annica.linden@lansstyrelsen.se

Ängar och betesmarker, natur- och kulturmiljöer

Cecilia Stendahl 

Cecilia Stendahl

010-224 34 08

cecilia.stendahl@lansstyrelsen.se

Ängar och betesmarker, natur- och kulturmiljöer

Eu-flaggan. Blå med en cirkel av gula stjärnor. Text under flaggen där det står medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss