Rådgivare ett rikt odlingslandskap

Du kan få rådgivning som handlar om praktiska åtgärder i odlingslandskapet som gynnar biologisk mångfald och kulturmiljöer.

Du som arbetar på ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan få gratis rådgivning. Även du som sköter marker med höga natur- och kulturvärden i odlingslandskapet kan få råd.

Rådgivarna hjälper dig med:

  • skötsel av betesmarker, ängar, småbiotoper
  • restaurering av betesmarker och ängar
  • mångfald på slätten
  • gårdens natur- och kultur, även som mervärden för turism
  • skötsel som gynnar hotade arter och naturtyper
  • möjligheter att söka miljöersättningar

Vi ses på plats eller hörs via Skype eller telefon.

Susanne Åhrén

Susanne Åhrén

010-224 33 76

susanne.ahren@lansstyrelsen.se

naturbetesmarker, ängar, hotade arter, restaurering

Anna
Carina Ericsson 

Anna Carina Ericson

010-224 34 17

anna.carina.ericson@lansstyrelsen.se

mångfald på slätten, gårdens natur och kultur

Lena Berglund

Lena Berglund

010-224 32 11

lena.berglund@lansstyrelsen.se

kulturmiljöer, uppföljning restaurering, gården med turism

Kontakt