Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:4

Utkom från trycket den 1 februari 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillåtet område för användning av vattenskoter i Ljusdals kommun.

Beslutade den 27 januari 2023.
(355-2022)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter följande.

1 § Vattenskoter får användas inom ett avgränsat område av Ljusnan utanför Älvvallens idrottsplats. Området ska vara utmärkt med bojar och avgränsas av följande positioner, se karta i bilaga 1 för illustration.

Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.
1. 61-48.963N 16-5.111E
2. 61-49.024N 16-4.787E
3. 61-49.078N 16-4.849E
4. 61-49.022N 16-5.231E

2 § Användning av vattenskoter är tillåten inom området tisdagar och torsdagar mellan klockan 16.00 och 20.00 samt lördagar mellan klockan 11.00 och 17.00. Röda kalenderdagar är området inte tillåtet för användning av vattenskoter.

3 § Iläggning av vattenskoter och transport till området ska ske från för ändamålet avsedd iläggningsplats med följande position intill Älvvallens idrottsplats, se karta i bilaga 1 för illustration.

Positionen nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.
61-49.035 N 16-05.219E

4 § Skylt om var och när användning av vattenskoter är tillåten ska finnas i anslutning till angiven iläggningsplats. Skylten ska informera om ansvariga för området och innehålla kontaktuppgifter till dessa.

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 februari 2023.
  2. Föreskrifterna upphör att gälla den 31 oktober 2025.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Lisette Nordgren (Avdelningen för Natur)

21FS 2023:4 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om tillåtet område för användning av vattenskoter i Ljusdals kommun Pdf, 160.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss