Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:5

Utkom från trycket den 28 februari 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om avlysning av vattenområde vid Östanbräck 1:45 inom Hudiksvalls hamn i Hudiksvalls kommun.

Beslutade den 24 februari 2023.¹

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 a § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Vattenområdet inom Hudiksvalls hamn vid Hexatronic C&I Systems AB,Östanbräck 1:45, är avlyst för obehörig båttrafik kring fartyg som använder hamnanläggningen. Avlyst område begränsas av följande positioner, se bilaga 1 för illustration. Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

  1. N61-43.0170 E17-9.4770
  2. N61-43.0130 E17-9.7320
  3. N61-43.1351 E17-9.6245
  4. N61-43.1351 E17-9.6516

2 § Hexatronic C&I Systems AB svarar för att vid avlysning av området, bojar läggs ut som markerar det avlysta området. Bojarna ska under dygnets mörka timmar vara försedda med ljus. Vidare ska skyltar informera om avlysningen innehållande texten ”vid inneliggande fartyg avlyst vattenområde” och anslås på lämpliga platser vid hamnområdet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 april 2023.

På Länsstyrelsens vägnar

PER BILL

Fia Branteryd (Enheten för diarium och juridik)

¹ Länsstyrelsens beslut den 24 februari 2023, dnr 9761-2021.

21FS 2023:5 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om avlysning av vattenområde vid Östanbräck 1:45 inom Hudiksvalls hamn i Hudiksvalls kommun. Pdf, 202.2 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss