Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:10

Utkom från trycket den 3 juli 2023
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2023:10) om skärpt eldningsförbud i Gävleborgs län.

Enligt Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut1 den 3 juli 2023 föreskrivs att Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om skärpt eldningsförbud i Gävleborgs län (21FS 2023:10) ska upphöra att gälla.

Denna föreskrift träder i kraft den 3 juli 2023 kl. 12.00 då Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter 21FS 2023:10 beslutade den 13 juni 2023 upphör att gälla.

På Länsstyrelsens vägnar

Veronica Lauritzsen
Länsråd

Johan Lund
Krisberedskapshandläggare

Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter (21FS 2023:10) om skärpt eldningsförbud i Gävleborgs län Pdf, 98.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss