Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2023:2

Utkom från trycket den 31 mars 2023
Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen upprättar med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

I denna sammanställning redovisas

  1. Gällande bestämmelser och övriga upplysningar
  2. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter
  3. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna till bärighetsklass 1 och 4 (BK1 och BK4)

Denna sammanställning gäller för tiden 1 april 2023 till 31 mars 2024

LÄNSSTYRELSEN

21FS 2023:2 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län Pdf, 434.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss