Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:04

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om upphävande av strandskydd för del av fastigheterna Konungshamn 1:5 och Svanhalla 3:12 i Karlskrona kommun.

beslutad den 6 mars 2024.

Utkom den 6 mars 2024

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 18 § 2miljöbalken ( MB) strandskyddet för del av fastigheterna Konungshamn 1:5 och Svanhalla 3:12 i Karlskrona kommun.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet.

Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-876-2024)

LENA EKROTH
CARINA BURELIUS

 

kartbild

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss