Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:02

Länsstyrelsen i Blekinge län
Upphävande av strandskydd för Väby 12:13 i Ronneby kommun

beslutad den 19 februari 2024.

Utkom den 19 februari 2024

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 1 miljöbalken, strandskyddet för Väby 12:13 i Ronneby kommun
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Klimat- och näringslivsdepartementet. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona inom tre veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida och centraldiariet, 511-863-2024.

LENA EKROTH
ANNICA KARLSSON

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss