Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

10FS 2024:01

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun;

beslutade den 13 februari 2024
(289-2024)

Utkom från trycket den 13 februari 2024

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

  1. § Förbud att använda vattenområde ska gälla vid en del av Mörrumsån i Karlshamns kommun. Avlysningen gäller från det område där Mariebergs Kraftverk Svängsta tidigare stod i norr till 50 meter söder om Ekebergsbron i söder, enligt bilagd karta över avlysningsområdet.
  2. § Sveaskog Förvaltnings AB, Mörrum Kronolaxfiske är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls.
    Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Dessa föreskrifter gäller från och med den 1 april 2024 till och med den 30 juni 2024.

På Länsstyrelsens vägnar

HELENA MORGONSKÖLD

Margarita Mikalsen
Enheten för juridik

Förstora bilden

Bilaga: karta över avlysningsområdet.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss