Knubbsäl

I länet får 270 knubbsälar jagas under skyddsjaktperioden 2018/2019. Naturvårdsverket har beslutat att tillåta skyddsjakt efter totalt 400 knubbsälar i landet till och med den 31 mars 2019.

270 st knubbsälar får fällas fördelat över tid:

20 april - 20 maj 2018

16 juli - 31 december 2018

1 januari - 31 mars 2019

50 sälar

140 sälar

80 sälar

Skyddsjakt får endast ske efter knubbsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där sälarna har orsakat skador på fiskeredskap eller har tagit fångst från redskapen. Jakten får ske från stillastående båt med motorn igång och vid sidan av klass 1 ammunition får även kulammunition av klass 2 användas.

Läs Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter sällänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för säljaktlänk till annan webbplats

Kvarvarande tilldelning skyddsjakt knubbsällänk till annan webbplats

Jakt på fd kronoholmarlänk till annan webbplats

Försäljning av sälprodukter förbjuden

All handel med inhemska sälprodukter är förbjuden. Intyg för sälar som har jagats i Sverige får därför inte längre utfärdas.

Kontakt