Kronhjort

Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort. Det gäller även om inget djur har fällts. Jakt efter kronhjort får ske inom registrerade kronhjortsskötselområden. På mark som inte registrerats får enbart årskalv fällas under allmän jakttid. 

Anmälan om jaktresultat

 • Jakträttshavaren ska anmäla fälld hjort inom två veckor efter jakttidens utgång när det gäller kronhjortsskötselområden, och inom två veckor efter det att djuret fällts när det gäller kalvjakt under allmän jakttid.
 • Skyldigheten att anmäla jaktresultat gäller alltså samtliga fällda kronhjortar även utanför registrerade kronhjortsskötselområden, inklusive de kalvar som fälls för att förebygga skador.
 • Företrädare för kronhjortsskötselområden måste anmäla jaktresultat även om inga kronhjortar har fällts.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i formuläret nedan eller
 2. Fyll i blanketten
  Anmälan om jaktresultat efter jakt på kronhjortPDF
 3. Skicka in blanketten till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Antal

Fyll i antal taggar med kommatecken mellan.

Antal

Antal

Antal

De personuppgifter du skickar in kommer endast att användas i samband med detta ärende. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att Länsstyrelsen behandlar dem enligt dataskyddsförordningen.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Jakttid

Den allmänna jakttiden för årskalv är från den 16 augusti fram till andra måndagen i oktober (enbart smyg- och vaktjakt) och under tiden 1-31 januari.

Jakt för att förebygga skador av vilt i Västra Götalands län

 • Du får jaga årskalv av dov- och kronhjort vid oskördade fält om det behövs för att förebygga skada mellan 1 juli – 15 april.
 • Du får jaga årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd den 1 juli — den 15 april.

Ansökan om registrering eller ändring av kronhjortsskötselområde

Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det medger vård av en egen kronhjortsstam.

Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har beslutat om en målsättning med skötseln av kronhjortsstammen i länet.

Målsättning för kronhjortsförvaltningen i Västra GötalandPDF

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ändring/nybildande av älgskötsel-/licensområde och/eller kronhjortskötselområdePDF. Det är ordförande för kronhjortsskötselområdet som ska underteckna. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari för att hinna fatta beslut inför höstens jakt.
 2. Till ansökan om nybildande av kronhjortsskötselområde ska du bifoga följande:
  - skötselplan för kronhjortsskötselområdePDF
  - protokoll från samrådsmöte inom befintligt älgskötselområde där det framgår att området fattat beslut om bildande av ett kronhjortsskötselområde
  - ett intyg från företrädaren för kronhjortsskötselområdet där det framgår att samtliga berörda jakträttshavare samtycker till registreringen i kronhjortsskötselområdet.
 3. Vid ändring av befintligt kronhjortsskötselområde ska blanketten Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavarePDF fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur kronhjortsskötselområdet. Det är viktigt att du fyller i fastighetsbeteckningen korrekt.
  För att ta reda på korrekta fastighetsbeteckningar, använd gärna Lantmäteriets karttjänstlänk till annan webbplats. När du zoomar in och klickar i kartan visas fastighetsbeteckningen för aktuell fastighet. Genom att vi får in korrekta uppgifter från början går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 4. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötselområdets ordförande. Blanketterna ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
 5. Bifoga en karta som tydligt visar gränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. Endast de skiften du markerat ingår i din ansökan.
 6. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen. Informera ändå områdets ordförande om att fastigheterna tas ur kronhjortsskötselområdet.

Kontakt

Registrering
Jonas Magnusson
Telefon 010-224 54 79

Kronhjortsskötselplaner och övriga frågor
David Bruun
Telefon 010-224 54 62

Kontakt