Kronhjort

Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort. Det gäller även om inget djur har fällts. Jakt efter kronhjort får ske inom registrerade kronhjortsskötselområden. På mark som inte registrerats får enbart årskalv fällas under allmän jakttid.

Anmälan om jaktresultat

 • Jakträttshavaren ska anmäla fälld hjort inom två veckor efter jakttidens utgång när det gäller kronhjortsskötselområden, och inom två veckor efter det att djuret fällts när det gäller kalvjakt under allmän jakttid.
 • Skyldigheten att anmäla jaktresultat gäller alltså samtliga fällda kronhjortar även utanför registrerade kronhjortsskötselområden, inklusive de kalvar som fälls för att förebygga skador.
 • Företrädare för kronhjortsskötselområden måste anmäla jaktresultat även om inga kronhjortar har fällts.

Inom kronhjortsskötselområde – rapportera så här

Du som är företrädare för ett kronhjortsskötselområde kan rapportera på tre sätt:

 1. Rapportera i första hand via www.algdata.se: Länk till annan webbplats.
  - Logga in på www.algdata.se Länk till annan webbplats. via BankID med ditt personnummer. Om du inte lyckas logga in – kontakta oss (se nedan), då har vi förmodligen inte registrerat ditt personnummer i systemet.
  - När du har loggat in, klicka på fliken ”Kronhjort” i menyn till vänster. Nu öppnas den nya portalen ”Kronhjortsdata”.
  - I menyn till vänster klickar du på ”Rapportera kronhjort”. Här kan du rapportera fällda djur, ett i taget, med fälldatum och taggantal (om det är en vuxen hjort) .
  - När du har lagt in alla fällda djur, så går du på ”Startsida” i menyn och trycker på ”Slutrapportera”.
  - Klart! Nu visas ert jaktresultat samt måluppfyllnad direkt i statistiken på
  Statistik Älgdata. Länk till annan webbplats.
 2. Rapportera i andra hand via webbformuläret "Anmälan om jaktresultat - Kronhjort" nedan.
 3. Rapportera i sista hand via blankett: Anmälan om jaktresultat – kronhjort (pdf) Pdf, 204.3 kB.

Utanför kronhjortsskötselområde – rapportera så här

Utanför kronhjortsskötselområden jagas endast årskalv. Gör så här för att rapportera:

 1. Fyll i webbformuläret nedan eller blanketten Anmälan om jaktresultat – kronhjort (pdf) Pdf, 204.3 kB.
 2. I rutan för jaktområde skriv istället fastighetsbeteckning
 3. Om du valt pdf-blankett, skicka den till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Märk e-posten med "Rapport om fälld årskalv av kronhjort på oregistrerad mark".

Exempelvis 14-12-13-140-H eller Alafors 25:3

Ange i vilken kommun kronhjorten är fälld

Fyll i fälldatum, typ av djur (hjort, hind, hjortkalv eller hindkalv), taggantal (om hjort)

Jakttid

Den allmänna jakttiden för årskalv är från den 16 augusti fram till den 30 september (enbart smyg- och vaktjakt) och den 1 oktober till den 31 januari.

Inom skötselområden jagas kronhjort under följande tider:

8 oktober–31 januari, hjort

16 augusti–28 (29) februari, hind och årskalv. Under perioden 16 augusti–30 september samt 1–28 (29) februari endast smyg- eller vaktjakt.

Jakt för att förebygga skador av vilt i Västra Götalands län

 • Du får jaga årskalv av dov- och kronhjort vid oskördade fält om det behövs för att förebygga skada mellan 1 juli – 15 april.
 • Du får jaga årskalv av kronhjort om kronhjort orsakar stamskada på barrträd den 1 juli till den 15 april.

Ansökan om registrering eller ändring av kronhjortsskötselområde

Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det medger vård av en egen kronhjortsstam.

Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har beslutat om en målsättning med skötseln av kronhjortsstammen i länet.

Målsättning för kronhjortsförvaltningen i Västra Götaland Pdf, 1.5 MB.

Ansök om ändring av registrerat kronhjortsskötselområde

Du som är registrerad företrädare för ett kronhjortsskötselområde kan ansöka om ändring av ditt kronhjortsskötselområde via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in några blanketter. När Länsstyrelsen får in fullständiga uppgifter direkt från e-tjänsten kan du även få ett snabbare beslut från oss. Du loggar in på e-tjänsten med ditt personnummer via BankID. Om du hellre vill ansöka via blankett, se instruktioner längre ner.

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari.


Ansök om registrering av nytt kronhjortsskötselområde –
Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten Ansökan om nybildande eller ändring av kronhjortskötselområde Pdf, 247.4 kB.. Det är ordförande för kronhjortsskötselområdet som ska underteckna. Vi behöver din ansökan senast den 31 januari för att hinna fatta beslut inför höstens jakt.
 2. Till ansökan om nybildande av kronhjortsskötselområde ska du bifoga följande:
  - skötselplan för kronhjortsskötselområde Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster.
  - protokoll från samrådsmöte inom befintligt älgskötselområde där det framgår att området fattat beslut om bildande av ett kronhjortsskötselområde
  - ett intyg från företrädaren för kronhjortsskötselområdet där det framgår att samtliga berörda jakträttshavare samtycker till registreringen i kronhjortsskötselområdet.
 3. Vid ändring av befintligt kronhjortsskötselområde ska blanketten Ansökan om registrering/avregistrering av fastighet för jakträttshavare Pdf, 243 kB. fyllas i av var och en som innehar jakträtt på de fastigheter som ska läggas till eller tas ur kronhjortsskötselområdet. Det är viktigt att du fyller i fastighetsbeteckningen korrekt.
  För att ta reda på korrekta fastighetsbeteckningar, använd gärna Lantmäteriets karttjänst Länk till annan webbplats.. När du zoomar in och klickar i kartan visas fastighetsbeteckningen för aktuell fastighet. Genom att vi får in korrekta uppgifter från början går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 4. Lämna blanketten till skötsel-/licensområdets ordförande som skickar den vidare till Länsstyrelsen tillsammans med den blankett som fylls i av skötselområdets ordförande. Blanketterna ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
 5. Bifoga en karta som tydligt visar gränserna för de fastigheter som ingår i ansökan. Endast de skiften du markerat ingår i din ansökan.
 6. Vid avregistrering av fastigheter kan jakträttsinnehavaren skicka blanketten direkt till Länsstyrelsen. Informera ändå områdets ordförande om att fastigheterna tas ur kronhjortsskötselområdet.

Frågor och svar


Det är bra om älgskötselområde (ÄSO) och kronhjortsskötselområde (KSO) överensstämmer så mycket som möjligt. Samförvaltning av älg- och kronhjort är en fördel både ekologiskt och administrativt. Det förenklar och effektiviserar även ert arbete inom jaktområdena. Vid nybildande av ett skötselområde är det en fördel att utgå från ett befintligt skötselområde.

Däremot kan inte Länsstyrelsen hantera besluten tillsammans. Det beror på att älgjaktsområden (ÄJO) och kronhjortsskötselområden hanteras separat i lagstiftningen. I och med att lagstiftningen är separat så hanteras också vår handläggning separat.

För att en ändring ska kunna genomföras i både älg- och kronhjortsskötselområdet behöver detta tydligt anges på intygen i ansökan. Information om detta hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7), paragraferna 10, 11 och 52.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ”spara över” ett existerande KSO baserat på kartan för motsvarande kvalitetssäkrade ÄSO. Det behövs intyg från jakträttshavarna och skötselområdet i båda fallen. Reglerna finns för att säkerställa att jakträttshavare inte får sin mark registrerad eller avregistrerad utan att de har godkänt det. Ändringar av ett kronhjortsskötselområde behöver alltså göras genom en ordinarie ansökan oavsett om motsvarande älgjaktsområde är kvalitetssäkrat eller inte.

Älgjaktområden och kronhjortsskötselområde hanteras var för sig. Nu finns det därför också separata ansökningsblanketter. Du hittar ansökningsblanketterna på sidorna Älgförvaltning och jaktområden respektive Kronhjort.

Även när du gör ansökan via Länsstyrelsens e-tjänst måste du göra två separata, en för ÄSO och en för KSO.

Nej, inte som det ser ut i nuläget.

Kvalitetssäkringen av älgskötselområden genomfördes i samband med övergången till Länsstyrelsernas nya nationella registreringssystem. Några av anledningarna till att älgjaktområdena gavs möjlighet att granska sina områden och göra kostnadsfria rättningar var bland annat att många älgjaktsområden har funnits länge och att överföringen av älgjaktsområdena till det nya systemet genomfördes centralt för hela landet under hösten 2018.

Inläsningen av kronhjortsskötselområden i det nya systemet genomfördes manuellt, vilket innebär att vi kunde se till att alla fastigheter godkändes av systemet direkt. Det ska alltså inte vara några skillnader mellan kartan i det nya registreringssystemet och den digitala karta som fanns i vårt gamla registreringssystem. Mot bakgrund av detta är kvalitetssäkring av kronhjortsområdena inte planerad i nuläget. Det finns som alltid möjlighet att göra ändringar genom den ordinarie ansökningsprocessen.

Kontakt

Registrering
Regina Gentsch
Telefon 010-224 54 34

Kronhjortsskötselplaner och övriga frågor
David Persson
Telefon 010-224 55 26

Kontakt

Kronhjortsskötselplaner och övriga frågor
David Persson
Telefon: 010-224 55 26

Registrering per älgförvaltningsområde (ÄFO)
ÄFO 1, 3, 6, 7 - Sofia Ring
Telefon: 010-224 55 21

ÄFO 2, 5 - Amar Bouakkaz Mogen
Telefon: 010-224 55 14 

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34