Kronhjort

Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort. Det gäller även om inget djur har fällts. Jakt efter kronhjort får ske inom registrerade kronhjortsskötselområden. På mark som inte registrerats får enbart årskalv fällas under allmän jakttid. 

Anmälan om jaktresultat

 • Jakträttshavaren ska anmäla fälld hjort inom två veckor efter jakttidens utgång när det gäller kronhjortsskötselområden, och inom två veckor efter det att djuret fällts när det gäller kalvjakt under allmän jakttid.
 • Skyldigheten att anmäla jaktresultat gäller alltså samtliga fällda kronhjortar även utanför registrerade kronhjortsskötselområden, inklusive de kalvar som fälls för att förebygga skador.
 • Företrädare för kronhjortsskötselområden måste anmäla jaktresultat även om inga kronhjortar har fällts.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i formuläret nedan eller
 2. Fyll i blanketten
  Anmälan om jaktresultat efter jakt på kronhjortPDF
 3. Skicka in blanketten till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Antal


Antal

Antal

Antal

De personuppgifter du skickar in kommer endast att användas i samband med detta ärende. Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till att Länsstyrelsen behandlar dem enligt dataskyddsförordningen.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Jakttid

Den allmänna jakttiden för årskalv är från den 16 augusti fram till andra måndagen i oktober (enbart smyg- och vaktjakt) och under tiden 1-31 januari.

Jakt för att förebygga skador av vilt i Västra Götalands län

 • Du får jaga årskalv av dov- och kronhjort vid oskördade fält om det behövs för att förebygga skada mellan 1 juli – 15 april.
 • Du får jaga årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd den 1 juli — den 15 april.

Ansök om nytt skötselområde

Ett kronhjortsskötselområde ska ha en sådan storlek och arrondering att det medger vård av en egen kronhjortsstam.

Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation arbetar med att fastställa en målsättning med skötseln av kronhjortsstammen i länet.

Gör din ansökan så här

 1. Ansök om registrering av nytt kronhjortsskötselområde senast den 31 januari det år som jakten är avsedd att starta
 2. Bifoga en kronhjortsskötselplan:
  Skötselplan för kronhjortsskötselområdePDF
 3. Fyll i revidering/förnyelse av kronhjortskötselplan till oss
  senast den 15 maj:
  Ansökan om ändring/registering av älgjaktsområden och/eller kronhjortsskötselområdenPDF
 4. Skicka in blanketterna till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

Kontakt

Registrering
Ingela Gjers
Telefon 010-224 54 70

Kronhjortsskötselplaner och övriga frågor
Regina Gentsch
Telefon 010-224 54 34

Kontakt