Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grannstöds- och grannsamverkansbilar i Stockholms län

I Länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag ingår att bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott. På denna sida har vi samlat kontaktuppgifter till kommunernas grannstöds- och grannsamverkansbilar.

Grannstöds- och grannsamverkansbilar

Grannstöds- och grannsamverkansbilar kan ses som en utveckling av, och ett komplement till, grannsamverkan. Verksamheten består av frivilliga personer som kör bil eller går till fots runt i kommunen, främst i de områden som ingår i polisens grannsamverkan. Det de rapporterar är övergivna bilar, trasig belysning, trasiga fönster, med mera.

En vanlig syssla är också att informera boende om brottsförebyggande metoder, till exempel hur man ska förebygga bedrägeribrott. Grannstöds- och grannsamverkansbilar är ett samarbete mellan lokalpolisen och kommunen eller stadsdelen. Lokala bostadsbolag och det lokala näringslivet kan ibland sponsra verksamheten.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Grannsamverkan för att minska brottsligheten, Polisen Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Samverkan mot brott Länk till annan webbplats.

Grannsamverkan, Brå Länk till annan webbplats.

Kommuner i södra Stockholms län med grannstöds- och grannsamverkansbil

Botkyrka

E-post: info@tryggare-botkyrka.se

Grannar samarbetar för att öka tryggheten, Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Kör grannstödsbilen, Grannstöd och grannsamverkan i Botkyrka Länk till annan webbplats.

Haninge

E-post: grannstod@grannstodhaninge.se

Grannsamverkan, Haninge kommun Länk till annan webbplats.

Webbplatsen Grannstöd Haninge Länk till annan webbplats.

Huddinge

E-post: grannstodhuddinge@outlook.com

Grannsamverkan och Grannstöd, Huddinge Länk till annan webbplats.

Nynäshamn

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, Nynäshamns kommun Länk till annan webbplats.

Stadsdelar i Stockholm stad med grannstöds- och grannsamverkansbil

Bromma

E-post: grannstod.ba@gmail.com

Webbplatsen Grannstöd Bromma Länk till annan webbplats.

Hässelby-Vällingby

E-post: grannstod.hv@gmail.com

Webbplatsen Grannstöd i Hässelby-Vällingby Länk till annan webbplats.

Spånga-Tensta

Webbplatsen Grannstöd Spånga-Tensta Länk till annan webbplats.

Kommuner i norra Stockholms län med grannstöds- och grannsamverkansbil

Danderyd

E-post: gsvbilendanderyd@gmail.com

Grannsamverkansbilar, Danderyds kommun Länk till annan webbplats.

Järfälla

E-post: trygghet@jarfalla.se

Grannstödsbilen i Järfälla, Järfälla kommun Länk till annan webbplats.

Lidingö

E-post: sakerhet@lidingo.se

Lidingö tryggt tillsammans, Lidingö stad Länk till annan webbplats.

Sollentuna

E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Engagera dig för tryggheten, Sollentuna Länk till annan webbplats.

Täby

E-post: gsvbiltaby@telia.com

Trygghet och samverkansgrupper, Täby Länk till annan webbplats.

Upplands-Bro

E-post: kommun@upplands-bro.se

Grannstödsbilen i Upplands-Bro rullar för din lokala trygghet, Upplands-Bro kommun Länk till annan webbplats.

Engagera dig för en tryggare vardag, Upplands-Bro kommun Länk till annan webbplats.

Upplands Väsby

E-post: grannstod@upplandsvasby.se

Brottsförebyggande arbete, Upplands Väsby kommun Länk till annan webbplats.

Vallentuna

E-post: kommun@vallentuna.se

Grannsamverkansbil, Vallentuna kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss