Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängs- och betesmarksinventering

Ängsblommor

Ängs- och betesmarker tillhör våra mest artrika marker och de innehåller även flera kulturspår. Här hittas hundratals arter av svampar, växter, djur och insekter. Markernas betydelse för den biologiska mångfalden och för bevarandet av de kulturspår som förknippas med dem gör dem till en viktig del av vårt landskap.

Från och med år 2016 genomförs en inventering av ängs- och betesmarker i Sverige för att kartlägga dessa ytor.

Syftet med inventeringen är att ge en beskrivning av natur- och kulturvärdena i våra värdefullaste ängs- och betesmarker. Resultatet av inventeringen ger ett stort underlag till information för bland annat uppföljning och utvärdering av miljömål, internationell rapportering, naturvårdsplanering, rådgivning, restaurering av betesmark eller för att hitta en riktigt trevlig plats för en utflykt.

Underlagen lagras i databasen TUVA på Jordbruksverkets webbplats.

Resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen i databasen TUVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad du som lantbrukare kan använda resultatet till (pdf). Pdf, 326.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om TUVA, Buskar och träd behövs på slätten, på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss