Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskyddsmedel yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

För att du yrkesmässigt ska få använda växtskyddsmedel ska du tillämpa principen för integrerat växtskydd (IPM). Integrerat växtskydd handlar om att skapa hållbara växtskyddsstrategier genom att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp de moment som utförs i odlingen. Med metoden kan behovet av att använda kemiska växtskyddsmedel minskas.

Växtskyddsmedel på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtskyddsåtgärder och integrerat växtskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildning för att använda växtskyddsmedel

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Krav på godkänd utbildning och utrustning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningar 2023 i Östergötland

Grundkurser i användning av växtskyddsmedel utomhus 1L och 2L. Varje grundkurs är fyra dagar lång.

Grundkurs Linköping 29/3 – 3/4; anmälan stängd

Grundkurs Gamleby 19/4 – 25/4; anmälan stängd

Extra tillfälle:

Grundkurs Katrineholm
4/5: digital via skype
5/5 : digital via skype
8/5: på Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm
9/5: på Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm

Vidareutbildningar; förnya behörigheten:

Inga fler kurser i år.

Du kan få mer information och göra anmälan till vidareutbldningen eller grundkursen genom att gå in på Jordbruksverkets sida om utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länken tar dig till den sidan och öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Maria Weigl
Telefon: 010-223 55 00 Länk till annan webbplats.
Mailadress: maria.weigl@lansstyrelsen.se

 • Grundkurs i användning av växtskyddsmedel – inriktning golf och grönytor
  Länsstyrelsen Västmanlands län
  7 mars- 22 mars 2023 (digital och fysisk)
 • Vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel– inriktning golf och grönytor
  Länsstyrelsen Stockholm
  8 mars och 10 mars 2023 (digital)

För mer information och anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kan du kontakta:
Maria Weigl
Telefon: 010-223 55 00
E-post: maria.weigl@lansstyrelsen.se

Dokumentera i sprutjournalen

All yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Det är sprutförarens ansvar att föra sprutjournal. Att föra sprutjournal ger en ökad medvetenhet kring växtskyddsarbetet och möjlighet att förbättra hantering och spridning genom att dra nytta av föregående års behandlingar och resultat.

Vad ska dokumenteras i sprutjournalen?

 • Tidpunkt för spridningen.
 • Vem som utfört spridningen.
 • Område för spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Växtskyddsmedlets namn och dosering.
 • Skyddsavstånd.
 • Uppgifter om blommande växter inom området (om medlet är skadlig för pollinerande insekter).

Både uppdragsgivaren och den som utför arbetet med att spruta ska kunna visa upp en sprutjournal om tillsynsmyndigheten begär det. Det är Länsstyrelsen eller kommunen som utför tillsyn.

Sprutjournaler på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningskampanjen Säkert växtskydd

Kampanjen Säkert Växtskydd är en utbildningskampanj för att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel. De har tagit fram en mall för sprutjournaler som du fritt kan ladda ner och använda.

Jordbruksverket har även utvecklat appen Sprutjournal som du kan använda för att dokumentera.

Mall för sprutjournal på Säker Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Sprutjournal från Google Play Länk till annan webbplats.

Potatiskräfta och flyghavre

Ogräset flyghavre och karantänskadegöraren potatiskräfta kan orsaka stora ekonomiska förluster.

När du hittar eller misstänker att du hittat potatiskräfta på din mark ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.

Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att vidta åtgärder för att flyghavre inte sprids och bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen.

Karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur du bekämpar flyghavre på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Växtnäring

På Jordbruksverkets webbplats hittar du information om vad som gäller för hantering av växtnäring.

Mer information om växtnäring på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland?

Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygd

Kontakt