Betesförmedling i Östergötland

Illustration av betande djur: getter, hästar, får och en ko.

Här skapas möjlighet för mark- och djurägare att komma i kontakt med varandra för att fler betesmarker ska bli betade. Vill du hitta bete till dina djur eller har mark som behöver betande djur kan du göra en intresseanmälan längre ner på sidan.

Varför möjliggör vi kontakt för bete?

Förmedlingstjänsten kan vara hjälpsam när det råder brist på bete på grund av torka. Betesdjur kan dessutom bidra till ökad biologisk mångfald genom att nyttja foderresurser på naturliga ängs- och betesmarker, som är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet.

Länsstyrelsens mål är att underlätta för djur- och markägare att hitta bra lösningar tillsammans. Det tjänar både djurhållare, markägare och ett rikt odlingslandskap på.

Använd vår betesförmedling

Betesmarksförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller mark genom Länsstyrelsens webbformulär.
 2. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.

Länsstyrelsen förmedlar inte kontakt mellan parter. Det krävs eget initiativ för att skapa kontakt med eventuella samarbetspartners. Länsstyrelsen tillhandahåller endast denna digitala plattform för att underlätta kommunikationen mellan parter.

Anmäl intresse för att hitta mark för betande djur

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen tillhandahåller enbart denna digitala plattform för att intresserade djur- och markägare ska kunna ta kontakt med varandra. Parterna ansvarar själva för att komma överens om villkor och avtalsskrivning.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

I avtalet ska det framgå:

 • Mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas
 • Hur länge avtalet gäller
 • Hur lång uppsägningstiden är
 • Eventuella ersättningar och arrendekostnader
 • Vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls
 • Vem som ansvarar för stängsel
 • Vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren
 • Om det ingår tillgång till stall
 • Vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada
 • Mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas, på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara

Djurägare som vill hitta mark för bete

Här sammanställer vi alla inkomna intresseanmälningar från djurägare som vill hitta mark för bete till sina djur.

Hör av dig till Länsstyrelsen (enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se) om du vill att dina uppgifter tas bort.

Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (kommun, typ av mark och areal)

Djurslag och antal

Övriga upplysningar

Arvid Henriksson

 

bonnepower@hotmail.com

Telefon: 0738- 00 71 83


Linköping, Söderköping, Åtvidaberg.

 

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda.

 

10-20 hektar

Kor, kvigor 30 st

 

Bete i norra Åtvidaberg kring Björsäter. Slåtter vall i hela Åtvidaberg eller södra Linköpings området 2-3 mil kring Ekenäs Slott.

Anna Hall

 

anna@hagetslantrasgard.se

Telefon: 07078- 74 89 76

Motala

 

Betesmark

 

1-5 hektar

Nöt 6 st

 

Flocken består av tre kor med kalvar (ras Dexter) och bete önskas från augusti.

 

Linda Buzzelli Sundström

lindamysundstrom@gmail.com

Telefon: 0790740001

Ödeshög

 

Betesmark, Efterbete på slåtteräng.

 

1-5 hektar

 

Får 9 st

 

Helst hägnat med fårnät.

Therese Bergenhök

therese73b@gmail.com

Telefon: 0737-88 72 24

Kinda, Linköping

 

Betesmark, Slåtteräng att skörda.

 

1-5 hektar

Getter 6 st

 

Kaniner 20st

Vill gärna få tag på sly av sälg eller andra trädslag att halma, även äpplegrenar o maskrosor.

Erik Petersson

fullmestad.rusthall@outlook.com

Telefon: 0702- 90 86 02

Boxholm, Kinda, Linköping, Ydre, Åtvidaberg.

 

Betesmark, Efterbete på slåtteräng, Vall att skörda.

 

> 20 hektar

Köttdjur


Petra Calmerberg

div.forsaljning@hotmail.com

Telefon: 0722- 22 22 52

Linköping

Betesmark

1-5 hektar

10-15 hästar

Alla arealer är av intresse.

Sverker Abrahamsson

sverker@abrahamsson.com

Kinda, Linköping, Åtvidaberg

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Efterbete på slåtteräng, Vall att skörda.

> 20 hektar

 

Nöt, antal beror på areal som finns tillgänglig.


Frida Åhman

frida-ahman@icloud.com

0733- 32 27 29

Linköping

Betesmark

1-5 hektar

18 hästar


Jenny Wahlqvist

jennywahlqvist@hotmail.com

Telefon: 0768-90 31 51

Linköping

Betesmark, Efterbete på slåtteräng.

5-10 hektar

5-6 hästar


Elin Bränfeldt

elin.branfeldt@gmail.com

Telefon: 0735-41 30 66

Mjölby, Motala, Vadstena

Betesmark

< 1 hektar

5 hästar


Ingela Liljegren

ingela.liljegren@gmail.com

Telefon: 0733- 62 26 45

Motala

Betesmark, Efterbete på slåtteräng

1-5 hektar

2 hästar

Kan även vara intressant med en mindre areal.

Marianne Wrenne-Larsson

mariannewlarsson@gmail.comERBJUDER vall och låtteräng att slå

4-5 hektar

utanför Sya

Håkan Hilden

hhidefix@gmail.com

Telefon: 0702- 05 33 90

Boxholm, Mjölby, Ödeshög

Betesmark

Får och 2 tjurar

1-5 hektar


Ola Danielsson

ola.horna@telia.com

Telefon: 0705-53 01 06

Linköping

Betesmark, Vall att skörda

Jerseykvigor 25 st

5-10 hektar


Markägare som vill hitta djur som kan beta

Här sammanställer vi alla inkomna intresseanmälningar från markägare som vill hitta djur som kan beta på deras mark.

Hör av dig till Länsstyrelsen (enheten.for.landsbygd.ostergotland@lansstyrelsen.se) om du vill att dina uppgifter tas bort.

Markägare

Kontaktuppgifter

Kommun

Typ av mark och areal

Vad finns tillgängligt för betesdrift

Övriga upplysningar

Rebecca Jenderborn

 

beccajenderborn@hotmail.com

 

Mjölby

 

Trädgård.

 

0,3 hektar

Vatten, El, Tillsyn

 

Josefin persson

josefin.persson1992@hotmail.com

Telefon: 0768-18 38 26

Mjölby

Betesmark

1 hektar

Vatten, Stängsel, Tillsyn

Typ av stängsel: El 4 trådar

Helena Hörström

011343771@telia.com

Telefon: 0731- 84 09 87

Norrköping, Söderköping

Tidigare betesmark på mosse och som skördades 2018 för att möjliggöra djurfoder.

4 hektar

Inget/endast mark


P-O Persson

perolov9@telia.com

Telefon: 0707-77 12 96

Motala

Bete

15 hektar

Vatten, El, Stängsel

Typ av stängsel: Ståltråd

Helena Ilke

helena@ilke.se

Linköping

Fd ängsmark, igenvuxen torpträdgård typ.

10 hektar

Vatten, Inget/endast mark

Brunn finns men ej pump.

Niclas Johansson

nicsson69@gmail.com

Telefon: 0704-80 64 34

Finspång

Ängsmark

2 hektar

Vatten


Naira T

naira.topooco@gmail.com

Vadstena, Ödeshög

Vall

1 hektar

Inget/endast mark

Marken finns i skedet, utanför Borghamn.

Louise Törnvall

louise.tornvall@gmail.com

Telefon: 0704- 54 76 60

Linköping

Gammal betesmark 1 hektar. Skogsbete 1 hektar.

Vatten, El, Tillsyn (skogsbete endast mark)

Ca 1 mil nordost om Linköping.

Jane Lord

wista@telia.com

Telefon: 0706-28 97 91

Valdemarsvik

Gräs och stora ekar

3 hektar

Inget endast mark

På ön Håskö.

Bo Bergström

bobegbg@gmail.com

Åtvidaberg

Hagmark

2 hektar

Vatten, el


Christer Tobiasson

krister.tobiasson@gmail.com

Telefon: 013-580 73

Linköping

Gräsvall (obs ej bete endast skörd)

3,6 hektar

Inget endast mark

Ca 3,6 hektar gräsvall finns att skörda, obs ej bete.

Stefan Bolling

bolling.stefan@hotmail.com

Telefon: 0705-75 00 33

Boxholm

Mosse

15 hektar

Vatten, stängsel, tillsyn

Taggtråd

Carola Ljung

ljung.carola@gmail.com

Telefon: 0707-86 79 62

Linköping, Motala

Bete

2 hektar

Inget endast mark

Beror på djurart och område. Finns vatten och elavtalet på ett bete och närhet till vatten på det andra som vi ev kan betala stängsel till.

Helene Petterson

wastana@boremail.com

Telefon: 0705-25 96 15

Linköping

Bra frodig naturbetesmark

12 hektar

El, Stängsel

Typ av stängsel: Taggtråd + eltråd som behöver ses över.

1 mil från Vreta Kloster nära väg 34

Lena Clausson

I.clausson64@gmail.com

Tel: 070-690 21 17

Söderköping

2 ha åkermark

Endast mark

vall att skörda

Monika Johansson

0739750812, monjoh13@telia.com

Kinda

1 hektar

Gärde med gräsvall

Endast skörd, ej bete.

Johan Molin (för Linköpings kommun)

johan.molin@linkoping.se Tel: 013206706

Linköping

Tätortsnära betesmark, totalt 32,6 hektar (6 betesmarker;5+9+3,8+8,3+4,7+1,8 ha)

Vatten, El, Stängsel

Söker får för dessa tätortsnära betesmarker

Jan Lindesköld

jan.linderskold1@gmail.com

Tel: 0703400903

Norrköping

ca 5 ha, 2,9 vall, resten bete.

Vatten, El


Emma Bartfai

emma.bartfai@gmail.com

Söderköping

Gammal betesmark 1 hektar, skogsbete och skogstomt 2 hektar
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Betesförmedlingen ingår i Östergötlands satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska kommissionen – jordbruk och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss