Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

 •  Ydre: hela kommunen
 • Kinda: Tidersrums, Horns, Hycklinges och Oppeby socknar
 • Boxholm: Blåviks och Malexanders socknar
 • Finspång: Regna och Skedevid socknar
 • Valdemarsvik: Gryts, Tryserums och Östra Eds socknar
 • Norrköping: Jonsbergs och Rönö socknar
 • Söderköping: Skällviks, Sankt Annas och Börrums socknar

Med socken och stadsregisterområde avses i bilagan socknar och stadsregisterområden enligt den registerområdesindelning för fastigheter som gällde vid den tidpunkt då fastighetsdatareformen genomfördes i respektive kommun.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Din ansökan skickar du till:

Länsstyrelsen Östergötland
Enheten för landsbygd
581 86 Linköping

Bilagor till ansökan:

Förvärvshandling

En kopia på förvärvshandlingen/handlingarna ska bifogas

Fullmakt

Om ombud företräder någon i ett förvärvsärende måste även en fullmakt i original bifogas. Detta gäller även om köpekontraktet undertecknats av ombud. I ärenden med många säljare underlättas handläggningen om någon delägare eller annat ombud genom fullmakt företräder säljarna.

Bouppteckning

Om ett dödsbo är säljare skall ärendet kompletteras med kopia av den del av bouppteckningen, där samtliga dödsbodelägare och dödsboets fastigheter finns redovisade. Samtliga dödsbodelägares namn och aktuella adresser skall anges. Se även fullmakt ovan.

Bolagshandlingar

Om juridisk person är förvärvare måste ansökan kompletteras med bolagsordning, stadgar, registreringsbevis och dylika handlingar.

Övriga handlingar

Exempel är prospekt som förekommit vid försäljningen.

Betalning av ansökningsavgift

Innan en prövning av ett jordförvärvsärende påbörjas ska ansökningsavgiften betalas. Avgiften betalas in på Länsstyrelsen i Östergötlands bankgiro nr: 5050-3671. På inbetalningen anges "Jordförvärvsansökan + fastighetsbeteckning + person- eller organisationsnummer".

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Aktuella jordförvärv

Är du intresserad av aktuella ärenden för jordförvärv? Eller lämna en intresseanmälan till en lantbruksfastighet?

Till aktuella jordförvärvsärenden och intresseanmälan

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss