Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Greppa näringen

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som riktar sig till lantbrukare.

Syftet är att minska övergödningen, minska utsläppen av växthusgaser samt att främja en säker hantering av växtskyddsmedel på gårdsnivå. Detta är en del av åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålen "Ingen övergödning", "Giftfri miljö" samt "Begränsad klimatpåverkan."

Greppa näringen - Rådgivning som både lantbruk och miljö tjänar på, Youtube.com Länk till annan webbplats.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger i länet, hur stor den är eller vilken produktionsinriktning man har. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

Vi anordnar exempelvis:

  • Fältvandringar
  • Studiebesök
  • Kurser
  • Webbinarier
  • ERFA-träffar
  • Vattendragsgrupper

Hör gärna av dig om du har en idé på aktivitet eller förslag på ämne som vi borde ha som tema!

Intresserad av rådgivning?

För att företaget ska få individuell rådgivning måste gården bruka minst 50 hektar åker och/eller ha minst 25 djurenheter. Syftet är att utifrån gårdens förutsättningar kunna minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdens lönsamhet förbättras. All rådgivning, förutom energikollen, är kostnadsfri.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss