Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Greppa näringen

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som riktar sig till lantbrukare.

Syftet är att minska övergödningen, minska utsläppen av växthusgaser samt att främja en säker hantering av växtskyddsmedel på gårdsnivå. Detta är en del av åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålen "Ingen övergödning", "Giftfri miljö" samt "Begränsad klimatpåverkan."

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger i länet, hur stor den är eller vilken produktionsinriktning man har. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

Vi anordnar exempelvis:

  • Fältvandringar
  • Studiebesök
  • Kurser
  • Webbinarier
  • ERFA-träffar
  • Vattendragsgrupper

Hör gärna av dig om du har en idé på aktivitet eller förslag på ämne som vi borde ha som tema!

Intresserad av rådgivning?

För att företaget ska få individuell rådgivning måste gården bruka minst 50 hektar åker och/eller ha minst 25 djurenheter. Syftet är att utifrån gårdens förutsättningar kunna minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdens lönsamhet förbättras. All rådgivning, förutom energikollen, är kostnadsfri.

Kontakt