Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn. Arrendesynen ska enligt lag, Jordabalk (1970:994) 9 kap, § 24, förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.


Behöriga synemän som Länsstyrelsen utsett

Namn

Adress

Telefonnummer

Karl-Johan Bönner

Hackel Lilla Stugan
590 44 Rimforsa

0494-21171
070-6179865

Christer Pålsson

Jarlbolunds Gård
592 92 Vadstena

070-5130093

Åke Andersson

Östra Tollstad
Löneboställe 1
590 17 Mantorp

0142-28084
070-9640347

Daniel Almérus

Nykyrka Klastorp 442
591 97 Motala

070-5206168

Anders Johansson

Ekebyborna Nässja 351
591 95 Motala

0141-71096
070-5383064

Simon Axelsson

LRF Konsult
Nygatan 93
602 34 Norrköping

011-194945
070-6690947

Jan-Erik Henriksson

Västerum, Oppgården

615 92 Valdemarsvik

0493-42044
073-9958996

Per Gunnarsson

Jernemåla Gård
615 92 Valdemarsvik

0493-41186
0703-680866

Helena Olsson Hägg

Kårtorps Gård
615 94 Valdemarsvik

0123-30140
0703680866

Anders Eriksson

Kamomillvägen 19
597 32 Åtvidaberg

0120-14988
070-3751403

Kontakt