Arrendesyn

Vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om eventuella skillnader i skicket hos gården och markerna. Detta kallas arrendesyn. Arrendesynen ska enligt lag, Jordabalk (1970:994) 9 kap, § 24, förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.


Från och med 1 januari 2021 är följande personer förordnade att tjänstgöra som synemän:

Namn

Adress

Telefonnummer

Karl-Johan Bönner

Hackel Lilla Stugan
590 44 Rimforsa

0494-21171
070-6179865

Christer Pålsson

Jarlbolunds Gård
592 92 Vadstena

070-5130093

Helena Olsson Hägg

Kårtorps Gård
615 94 Valdemarsvik

0123-30140
0703680866

Anders Eriksson

Kamomillvägen 19
597 32 Åtvidaberg

0120-14988
070-3751403


Kontakt