Arrendesyn

Vid början och vid utgången av ett arrende gör markägaren och arrendatorn upp om i vilket skick som gården och markerna är i. Detta kallas arrendesyn. Arrendesynen ska enligt lag, Jordabalk (1970:994) 9 kap, § 24, förrättas av minst två synemän, som är förtrogna med ortens jordbruksförhållande. De väljs ut av markägaren och arrendatorn gemensamt.


Under 2023 har följande personer behörighet att tjänstgöra som synemän:

Namn

Adress

Telefonnummer

Karl-Johan Bönner

Hackel Lilla Stugan
590 44 Rimforsa

0494-21171
070-6179865

Christer Pålsson

Jarlbolunds Gård
592 92 Vadstena

070-5130093

Helena Olsson Hägg

Kårtorps Gård
615 94 Valdemarsvik

0123-30140
0703-680866

Anders Eriksson

Kamomillvägen 19
597 32 Åtvidaberg

0120-14988
070-3751403

Magnus Wessman

Nybyggets Gård
585 93 Linköping

0703-02 31 20

Staffan Lönneskog

Salvetorp 1

595 93 Mjölby

0730-22 26 49


Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss