Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotade arter

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. Vi arbetar med åtgärdsprogram och dispens för fridlysta arter.

Hotade djur och växter

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva.

Dispens för fridlysta arter

Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Ekoxeupproret

År 2020 genomfördes ett upprop för att få reda på hur många ekoxar vi har. Allmänheten bidrog till att många tusen fynd rapporterades in. Nu finns en rapport publicerad över resultatet.

Ekoxeupproret

Ängshök

Ängshöken är en hotad art. Länsstyrelsen i Östergötland arbetar för att öka samarbetet med markägare och lantbrukare för att tidigt kunna skydda artens häckningsplatser.

Ängshök

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss