Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade områden.

Vi har kurser och rådgivning om:

  • Greppa Näringen
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Använda kemiska växtskyddsmedel
  • Ekologisk produktion
  • Underhåll av diken

Du som kan delta arbetar inom lantbruks- och trädgårdsnäringen eller har betesdjur. Även föreningar på landsbygden kan i flera fall delta.

Genom kurserna och rådgivningen kan du lära dig mer om hur ditt företag kan bidra med hållbarhet och en levande landsbygd samt hur dina miljöersättningar och investeringar gör miljönytta.

Läsa om aktuella och kommande kurser.

De flesta av aktiviteterna ingår i Landsbygdsprogrammet som
finansieras av EU och svenska staten. För vissa aktiviteter betalar du en kursavgift.

Annan rådgivning

Det finns subventionerad rådgivning om tvärvillkor och förgröning där du bara betalar 30% av kostnaden. Mer information om detta finns på jordbruksverkets webbplats:

Tvärvillkorsrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förgröningsrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt