Skogen i Östergötland

Östergötland består till nästan två tredjedelar av skog. Vi har eklandskap med höga naturvärden, tallskog längs kusten och barrblandskog i söder och norr.

Skogen är viktig för oss människor på en rad olika sätt och länet är på många sätt beroende av den. Därför behöver vi hjälpas åt att ta hand om skogen och bevara dess natur- och kulturvärden på ett hållbart sätt.

Skogen betyder mycket för många

Visste du att Norrköping är Sveriges största skogsindustrikommun? Både baserat på omsättning och antal anställda. Mer än hälften av skogen i Östergötland ägs av drygt 10 000 enskilda skogsägare. Det finns därför företag inom skogsnäringen överallt i länet och skogsbruket förser sågverks- och massaindustrin med 60 procent av virket.

Samtidigt som skogen brukas ska den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. Det finns cirka 30 000 arter av djur och växter i länets skogar men många av dem minskar i antal och vissa har försvunnit helt. Skogen i Östergötland växer dock mer än den avverkas och andelen träd som är äldre än 120 år ökar. Ett hållbart skogsbruk är oerhört viktigt för att bibehålla skogens höga naturvärden och bromsa förlusten av arter.

Mer om skog på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Om ansvarsfullt brukande och bevarande på WWFs webbplats Länk till annan webbplats.

Produkter från skogen

Skogen är c­­­entral för vår utveckling till ett fossilfritt samhälle. I Östergötland finns goda förutsättningar genom att vi har tillgång till mycket skog, avancerad forskning en modern industri och ett gott innovationsklimat. Redan idag får vi värme, bränsle, kläder el, pappersprodukter och sågade trävaror från skogen. I framtiden gör vi plast, drivmedel, kolfiber och andra högteknologiska produkter av det som växer i skogen.

Forskning om hållbarhet, ny teknik och nya material på liu.se Länk till annan webbplats.

Friluftsliv, rekreation och hälsa

Att vistas i naturen bidrar till välbefinnande, bättre hälsa, avkoppling och naturförståelse. I Östergötland finns många vandringsleder och friluftsområden och hela 283 naturreservat för dig att upptäcka.

Besöksmål i Östergötland

Jobb och utbildning inom skogssektorn

Gymnasie-och vuxenutbildningar på Naturbruksgymnasiet Östergötland Länk till annan webbplats.

Om skogsmästare hos Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Eftergymnasiala utbildningar inom lant- och skogsbruksbruk på allastudier.se Länk till annan webbplats.

Om skogsutbildning på studentum.se Länk till annan webbplats.

Podcast om skogen i Östergötland

Filmer om skogen i Östergötland

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss