Vildsvin som livsmedel

Vildsvinen ökar i landet och i länet och orsakar problem för bland annat jord- och skogsbruk. Men den goda tillgången på vildsvin ger också en möjlighet till matproduktion.

Det ska bli lättare för dig som konsument att välja om du vill äta vildsvinskött eller inte. Det ska också bli enklare att ta hand om och sälja köttet. För att det ska bli möjligt samarbetar vi med andra myndigheter, producenter, restauranger, jägarförbund och lantbrukare med flera. En viktig orsak till att hålla vildsvinsstammen nere, förutom att minska skadorna som vildsvinen orsakar på jord- och skogsbruk, är att förhindra att den smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som sprids i Europa kommer till Sverige. Sjukdomen drabbar vildsvin och tamsvin, och medför stort lidande för djur som insjuknar. Den orsakar också mycket stora ekonomiska förluster för samhället.

Skador, skyddsjakt och aktuell förvaltningsplan

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Konsumenternas väg till vildsvin

Konsumenternas väg till vildsvin är ett projekt som går ut på att ta fram tre till fem produkter av vildsvinskött som ska finnas att köpa i butiker. Produkterna tas fram tillsammans med två konsulter, Bergslagsdelikatesser och Delmat. De båda företagen är verksamma i Örebro län. Bergslagsdelikatesser är den enda vilthanteringsanläggningen som just nu är aktiv ut mot konsument och Delmat som är tillverkare av hel och halvfabrikat använder gärna lokala råvaror och experimenterar med nya produkter.

Vi hoppas med projektet och produkterna att nå fler konsumenter och visa möjligheten att äta vildsvinskött. Just nu pågår smakprovning i mindre skala och senare under året kommer en bred smakpanel att smaka av och vara rådgivare under framtagningen. Lanseringen av produkterna beräknas till hösten 2021.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i syfte att ge möjlighet till aktörer att arbeta med olika projekt för att öka konsumtionen av vildsvinskött inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Bli svinsmart –saker du kanske inte visste om vildsvin

En broschyr för dig som är konsument. Kanske är du även lantbrukare, markägare, jägare eller företagare. Kanske undrar du om det är bra och tryggt att äta vildsvinskött eller hur det påverkar klimatet. Vår förhoppning är att broschyren hjälper dig som konsument att göra medvetna val. Tanken är också att ge dig en inblick i att frågan om vildsvin som livsmedel och vildsvinens framfart är ganska komplex. Vi arbetar för att ta hänsyn till många olika perspektiv: klimat, ekonomi och smittsamma sjukdomar.

Broschyren Bli svinsmart Pdf, 2.7 MB.

Så tyckte länsborna om vildsvinskött

Foto på person som tänker med en illustrerad tankebubbla med symboler för vildsvin och mat.

I mars 2021 genomförde Länsstyrelsen i Örebro län, Hushållningssällskapet i Örebro och Agro Örebro en enkät med frågor till konsumenter om vildsvinskött. Syftet var att bättre förstå vilket utgångsläge vi har och hur vi kan bidra till att få mer vildsvinskött på tallriken. Drygt 1 000 personer svarade på enkäten och resultatet visar bland annat att 70 procent vill kunna handla vildsvin i sin lokala butik. Många av dem som svarade på enkäten ville ha tips på tillagning. Vi hade möjlighet att erbjuda restauranger och matinspiratörer stöd för att ta fram, använda och sprida recept på vildsvin. Recepten kommer att publiceras vart efter de tas fram.

Du hittar mer om hur vi arbetar för en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Örebro län i vår regionala handlingsplan:

Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018–2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans för mat, hälsa och hållbarhet i Örebro län!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss