Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Registrering av primärproduktion

Ska du starta verksamhet inom primärproduktionen och producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå? Eller ska du utfodra livsmedelsproducerande djur? Då ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen innan du börjar verksamheten. Du kan också ändra uppgifter du registrerat.

Primärproduktion av livsmedel och foder

Du som är primärproducent och producerar livsmedel och/eller foder på gårdsnivå eller utfodrar livsmedelsproducerande djur ska ha din anläggning registrerad hos Länsstyrelsen. Det gäller både om du startar en ny eller tar över en befintlig verksamhet.

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen

Du får börja med din verksamhet två veckor efter att din anmälan om registrering kommit in till Länsstyrelsen.

Med primärproduktionen menas till exempel hållande av livsmedelsproducerande djur för kött- mjölk- eller äggproduktion, odling av olika vegetabilier och spannmål men även jakt, fiske, biodling och insamling av vilda bär och svampar.

Om du bara odlar vegetabilier, håller livsmedelsproducerande djur, plockar vilda bär och svampar för eget bruk behöver din anläggning inte registreras. Du behöver inte heller registrera din anläggning om din verksamhet är begränsad.

Exempel på livsmedelsföretag i primärproduktionen, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Gränsen mellan primärproduktion och senare led i livsmedelskedjan, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Foderföretagare inom primärproduktionen

Din anmälan om verksamhet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 15 dagar innan du börjar med din verksamhet.

Med primärproduktionen menas till exempel odling av grovfoder, foderspannmål, bete och utfodring av djur som hålls för kött- mjölk- eller äggproduktion. Även utfodring av vilt med större mängder vegetabiliskt foder ska anmälan till länsstyrelsen.

Om du till exempel bara utfodrar djur som producerar livsmedel för eget bruk i ditt privathushåll behöver din anläggning inte registreras.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Utfodra vilda djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Registrera, ändra och avregistrera livsmedels- och foderanläggning inom primärproduktionen

I vår e-tjänst kan du:

  • Registrera ny anläggning
  • Ändra dina uppgifter
  • Avregistrera dig som primärproducent.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Du kan också registrera din anläggning och ändra uppgifterna i registret på en blankett. Kontakta oss för att få blanketten skickad till dig.

Mejla till orebro@lansstyrelsen.se så skickar vi blanketten till dig.

Vill du att någon annan ska kunna registrera eller ändra din anläggning?

Om du vill att någon annan ska kunna registrera eller ändra en anläggning åt dig behöver du skicka in en fullmakt till Länsstyrelsen.

När du ger någon annan en fullmakt att företräda dig, ger du den personen tillåtelse att se, uppdatera, anmäla och avanmäla anläggningar i e-tjänsten.

Blankett: fullmakt för att använda e-tjänsten Pdf, 128.6 kB.

Mer om foderanläggningar

Länsstyrelsen har en söktjänst där du kan söka efter vilka som har foderanläggningar i primärproduktionen.

Länsstyrelsens söktjänst för att hitta uppgifter om foderanläggningar Länk till annan webbplats.

Du som ska bedriva foderverksamhet som kräver godkännande ska anmäla din produktion till Jordbruksverket och invänta godkännande innan du startar verksamheten.

Regler om foder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du som till exempel ska sälja foder för livsmedelsproducerande djur i din butik eller bli återförsäljare av obearbetat och färskt sällskapsdjursfoder ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket.

Verksamheter med foder och djurprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgift om du inte registrerar dig

Länsstyrelsen kan besluta om att ta ut sanktionsavgift om du startar en verksamhet som är registreringspliktig utan att du har gjort en anmälan för registrering. Det gäller även om du tar över en redan pågående verksamhet utan att registrera dig.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi hjälper dig som livsmedels- och foderföretagare med att få stöd och information, du kan även fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Regler för opastöriserad mjölk

Det finns regler för hur du får sälja eller ge bort opastöriserad mjölk. Bland annat måste du som mjölkproducent registrera dig hos Länsstyrelsen, och den som köper mjölken ska få skriftlig information om riskerna.

Opastöriserad mjölk får endast lämnas ut direkt till konsument på gården. Mjölken ska tappas upp i samband med leveransen. Du får lämna ut högst 70 liter opastöriserad mjölk i veckan. Du ska dokumentera datum och mängd vid varje leverans och lämna en skriftlig information till mottagaren om riskerna med opastöriserad mjölk och hur mjölken ska hanteras.

Mer information

Livsmedelsverket har mer information om försäljning av opastöriserad mjölk:

Opastöriserad mjölk, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du lämnar opastöriserad mjölk till konsumenter ska du ge en skriftlig information om riskerna med opastöriserad mjölk och hur mjölken ska hanteras. Den skriftliga informationen ska innehålla följande:

  • Upplysning om att mjölken är opastöriserad och kan innehålla hälsofarliga bakterier.
  • Rekommendation om att mjölken ska kokas eller användas i maträtter som genomgår en värmebehandling innan konsumtion.
  • Upplysning om att det är särskilt viktigt att barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar inte konsumerar mjölken utan föregående värmebehandling.
  • Anvisning om hur mjölken ska förvaras.

Du som är mjölkproducent och lämnar ut opastöriserad mjölk måste registrera det hos Länsstyrelsen. Observera att du ska registrera en produktionsinriktning för mjölkproduktionen och en produktionsinriktning för opastöriserad mjölk. Du registrerar utlämning av opastöriserad mjölk genom länsstyrelsernas e-tjänst, (länk längre upp på den här sidan).

Redan registrerad verksamhet

Om din verksamhet redan är registrerad räcker det att du anmäler att du lämnar ut opastöriserad mjölk till Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010 224 81 60 (öppet måndag, onsdag, fredag 9-11)

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss