Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut på grund av torkan: Skörda trädor och skyddszoner i förtid

Illustration, betesmark

På grund av den torra försommaren i Örebro kan många lantbrukare behöva skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning.

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden som gör att länsstyrelserna kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan.

Klartecken att skörda trädor och skyddszoner

Jordbruksverket och länsstyrelserna bedömer gemensamt att alla lantbrukare som skördar sina trädor inom kompensationsstödet före 1 augusti för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på stöden och utan att först ta kontakt med sin länsstyrelse.

Det gäller även skyddszoner som skördats före 1 juli. Observera att detta gäller bara för villkoret skörd, det är fortfarande inte tillåtet att gödsla, putsa, jordbearbeta eller kemiskt bekämpa skyddszonerna.

Träda utanför kompensationsområde

Under 2023 får du redan använda trädor som du anmält som bevuxen träda för bete, skörd eller odling. Viktigt är att du har anmält skiftena som bevuxen träda och miljöyta i SAM-ansökan. Ange ”Undantag 2023 miljöyta. Används för vall” under Ange gröda och stöd i SAM-Internet. Undantaget gäller inte för ytor som du anmält som blommande träda, gröngödsling, bevuxen fältkant eller blommande fältkant. Dessa ytor får inte användas för produktion under 2023.

Träda, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hänsyn till fågellivet

Vid tidig skörd av bevuxen träda och skyddszoner bör skador på fågellivet om möjligt undvikas. Om du observerar häckande fåglar (reden och ungar) bör du lämna ett oskördat område på cirka 10 gånger 10 meter runt boet.

Betesmark och slåtteräng

Du har möjlighet att tillskottsutfodra på din betesmark om du har brist på foder på grund av torkan. Du bör försöka undvika att utfodra på betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel. Försök att hitta en del av betesmarken med mindre känsliga värden där du kan placera utfodringen.

Innan du utfodrar på marker med särskild skötsel ska du mejla eller ringa oss på jordbrukstöd. Mejlet ska innehålla information om på vilken mark du utfodrar och vilken typ av foder som används. Tänk på att om din mark ligger inom ett skyddat område (Natura 2000, naturreservat eller liknande) kan särskilda regler gälla.

Frågor

Är du osäker eller har frågor kan du höra av dig till oss på Jordbruksstöd.

Kontakt

Jordbruksstöd

Telefon 077 167 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss