Rovdjur nära bebyggelse och människor

Rovdjur som varg, lo och björn finns i Örebro län. Vanligtvis rör de sig i skog och mark, men det händer att de rör sig nära bebyggelse och människor. Det kan kännas otryggt när rovdjuren kommer för nära och det finns några saker som är bra att känna till.

Rovdjuren varg och lo har spridit sig söderut och finns nu i hela Örebro län. Björn har mestadels observerats i länets norra och västra delar, men det händer att björnar vandrar genom hela länet.

Syns lättare i öppna landskap

I det öppna jordbrukslandskapet är de lättare att se rovdjuren. Människor kan därför uppleva att de oftare är nära bebyggelse. Stora rovdjur är, precis som andra djur, relativt sparsamma med sin energi och väljer gärna en genväg, vilket innebär att de kan röra sig genom bebyggelse. Upprepade besök vid samma plats kan handla om att rovdjuret har hittat något ätbart eller slagit ett byte i närheten.

Varg

Att se varg på nära håll är ovanligt men förekommer. Eftersom vargen gärna rör sig längs med vägar är det inte ovanligt att se den från bilen. Det händer att vargar visar nyfikenhet för hundar eller andra tamdjur. Angrepp på hund förekommer, det handlar då oftast om hundar som springer lösa i skogen i samband med jakt. Angrepp på får och andra tamdjur sker ibland. Varg som angripit människa har inte inträffat i Sverige på mycket länge.

Lodjur

Att få se lodjur är sällsynt eftersom de är mycket skygga och aktiva på natten. De rör sig mest i skogen men kan visa nyfikenhet för tamdjur och angriper ibland får eller getter. Att ett lodjur angripit människa har aldrig inträffat i Sverige.

Björn

Björnar angriper mycket sällan människor. Om man rör sig i skogen, pratar och låter är det mycket sällsynt att få se en björn. De flesta möten som sker mellan björn och människa går lugnt till och björnen lämnar platsen. Då och då sker dock angrepp och då har det handlat om att björnen och människan råkat hamnat väldigt nära varandra och björnen har blivit irriterad. Vanligast är det i jaktsituationer och ofta med lös hund inblandad.

Om du möter rovdjur på nära håll

Rovdjuren rör sig vanligtvis i skogen men kan även ses i öppna landskap. Att rovdjur rör sig i närheten av hus, maskiner, bilar eller vägar är i sig inget onormalt beteende. Det kan dock kännas otryggt om rovdjuren kommer för nära, både för människor och djur.

Att tänka på om du möten rovdjur på nära håll

  1. Behåll lugnet: Om du möter rovdjur på nära håll är det viktigt att behålla lugnet.
  2. Ge dig tillkänna: Gör ljud ifrån dig. Om du har hund med dig kan rovdjuret vara så fokuserad på hunden att den uppfattar dig (en människa) först när du ropar eller klappar i händerna.
  3. Dokumentera: Om du kan är det bra att dokumentera rovdjuret, genom att ta en bild eller filma. Notera gärna tid, plats och avståndet till människa eller hus.
  4. Rapportera: Kontakta Länsstyrelsen eller rapportera via Skandobs Länk till annan webbplats..

I broschyrer från Viltskadecenter kan du läsa mer om hur du ska agera om du möten varg eller lodjur.

Om du möter varg (pdf)

Om du möter björn (pdf) Länk till annan webbplats.

Akuta händelser

Vid akuta händelser mellan rovdjur och människor eller vid angrepp på tamdjur ska du kontakta Länsstyrelsens rovdjurstelefon, 010-224 86 40.

I andra fall kontakta Länsstyrelsens Viltenhet, 010-224 80 00 (växel)

Länsstyrelsens hantering av rovdjur nära bebyggelse

För att undvika att rovdjur kommer för nära bebyggelse och människor gör Länsstyrelsen olika insatser. Vi arbetar med att i första hand skrämma och avleda djuren från platsen, i sista hand skyddsjakt.

När vi får in observation om att rovdjur rör sig nära bebyggelse och människor behöver vi undersöka det. Vi tar in observationer och dokumentation från människor och händelser. Dokumentation är mycket viktigt för den fortsatta hanteringen av rovdjur nära hus och människor. Om vi bedömer att det behövs kan vi åka ut för att dokumentera på plats.

I vissa fall kan vi ta hjälp av specialutbildade hundförare med spårhund som kan bekräfta uppgifterna. Spårning med hund måste göras inom ett dygn efter att rovdjuret varit på platsen. Vid besöket undersöks också om det finns lättåtkomlig föda i området eller något annat som lockar rovdjuret till platsen.

Länsstyrelsen kan hjälpa till med skämselutrustning om rovdjur återkommande eller under längre period kommer nära hus eller människor. Det kan till exempel vara lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor som sätts upp för att hålla rovdjuret borta.

Skyddsjakt i särskilda fall

De stora rovdjuren är strikt skyddade enligt EU:s Art-och habitatdirektiv och för att kunna tillåta jakt ställs höga krav.

Länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt när det finns dokumenterat att rovdjur befunnit sig nära hus, människor eller tamdjur under en längre tid och när skrämsel inte fungerat.

Licensjakt

För att minska tätheten av rovdjur där den är som stört kan licensjakt användas. Jakten är strikt reglerad och genomförs i januari efter beslut från Länsstyrelsen.

Licensjakt rovdjur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss