Licensjakt lodjur

Licensjakten efter lodjur är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Den senaste licensjakten efterlo i Örebro län genomfördes i mars 2020 och sju tilldelande lodjuren fälldes. Under 2021 års licensjakt får två lodjur fällas.

Licensjakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt och i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Antal lodjur i länet och Sverige

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 7,5 familjegrupper (hona med ungar) i länet, vilket motsvarar ungefär 45 lodjur.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Licensjakt efter lo 2021

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län. Totalt får högst två lodjur fällas under 2021 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Lodjursjakten startar den 1 mars 2021 och varar som längst till och med den 31 mars 2021. De två lodjuren får fällas inom det södra jaktområdet med väg E18/E20 som nordlig gräns under perioden 1–14 mars, därefter får licensjakten ske i hela länet under perioden 15–31 mars.

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 7,5 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 45 lodjur. Eftersom lodjurspopulationen i Örebro län ligger över den fastställda miniminivån på sju föryngringar bedömer Länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på två individer år 2021.

I licensjaktbeslutet finns instruktioner för jägare och jaktledare, beskrivningar av gällande regler, samt motiveringar till beslutet. I beslutet finns också information om hur du tar reda på återstående tilldelning.

Beslut om licensjakt efter lodjur 2021PDF

Håll dig uppdaterad via Naturvårdsverkets Rovbase

På Rovbase, som är en databas för rovdjursinformation, kan du se hur många lodjur som fällts. Observera att det är först efter besiktningen är klar som du kan se informationen i Rovbase.

Rovbase (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Kontakt