Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt lodjur

Licensjakten efter lodjur är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Den senaste licensjakten efter lo i Örebro län genomfördes i mars 2022 och nio av tio tilldelade lodjur fälldes.

Licensjakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt och i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Håll dig uppdaterad via Naturvårdsverkets Rovbase

På Rovbase, som är en databas för rovdjursinformation, kan du se hur många lodjur som fällts. Observera att det är först efter besiktningen är klar som du kan se informationen i Rovbase.

Rovbase (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Kontakt