Licensjakt lodjur

Licensjakten efter lodjur är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Syftet är att hålla lodjurspopulationen i länet på en stabil nivå, för att förebygga lodjursangrepp på främst fårbesättningar.

Licensjakt efter lodjur år 2024

Länsstyrelsen beslutade om licensjakt efter sju lodjur, varav högst tre vuxna honor, i Örebro län. Jakten startade den 1 mars och fick vara som längst till och med den 31 mars 2024. Jakten avslutas tidigare om sju lodjur, eller tre vuxna hondjur, har skjutits.

Under perioden den 1–14 mars fick tre lodjur fällas inom det norra jaktområdet och fyra lodjur i det södra jaktområdet, där väg E18/E20 är gräns mellan jaktområdena. Om lodjuren inte fällts under denna period fick återstående lodjur jagas i hela länet under perioden den 15–31 mars.

Det sjunde lodjuret fälldes den 8 mars och jakten avslutades därmed.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län år 2024 Pdf, 1.3 MB.

Licensjakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt och i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Allmänheten kan följa lodjursjakten via Rovbase

På Rovbase, som är en databas för rovdjursinformation, kan allmänheten se hur många lodjur som fällts. Observera att det är först efter besiktningen är klar som du kan se informationen i Rovbase.

Rovbase, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 

Licensjakt efter lodjur år 2023

Länsstyrelsen beslutade om licensjakt efter två lodjur i Örebro län år 2023. Jakten startade den 1 mars och två lodjur fälldes.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss