Licensjakt lodjur

Licensjakten efter lodjur är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Den senaste licensjakten efterlo i Örebro län genomfördes i mars 2021 och två tilldelande lodjuren fälldes.

Licensjakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt och i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Antal lodjur i länet och Sverige

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 7,5 familjegrupper (hona med ungar) i länet, vilket motsvarar ungefär 45 lodjur.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Licensjakt efter lo 2021

Licenjakt efter lodjur avslutades den 12 mars 2021. Två av två lodjur fälldes i det södra jaktområdet.

Beslut om licensjakt efter lodjur 2021 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Håll dig uppdaterad via Naturvårdsverkets Rovbase

På Rovbase, som är en databas för rovdjursinformation, kan du se hur många lodjur som fällts. Observera att det är först efter besiktningen är klar som du kan se informationen i Rovbase.

Rovbase (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Kontakt